Головна > Текстові публікації > Міжнародна діяльність > Парламентський комітет асоціації > Діяльність

Угода про асоціацію

14 вересня 16:05
Оголошується відбір Експерта для надання експертної допомоги Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
докладніше...
01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

15-те засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС

19 Фото

Виїздне засідання Комітету 5-6 травня 2023 року

41 Фото

Робочі зустрічі в Італії складі міжпарламентської мережі United for Ukraine

4 Фото

09 грудня 2020, 10:00

Відбулося дистанційне засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОМІТЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА - ЄС
Дистанційне 11 засідання
 7 грудня 2020 р.
(Брюссель / Київ)

ЗАЯВА


З метою підтримки комунікації та забезпечення сталого парламентського виміру двосторонніх відносин, 7 грудня 2020 року відбулося дистанційне засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА). Засідання відбулось під спільним головуванням Вадима Галайчука від імені Верховної Ради України та Вітольда Ващиковського від імені Європейського Парламенту.

Учасники засідання наголосили на важливості забезпечення постійної комунікації, а також конструктивних обговорень важливих питань двосторонньої співпраці, і підкреслили, що зустріч у дистанційному форматі не може повноцінно замінити регулярні засідання ПКА, та висловили сподівання повернутися до офлайн зустрічей, як тільки дозволять обставини.

Обговоривши останні події в Україні та відносини між Україною та ЄС, а також обмінявшись думками щодо пріоритетів майбутньої співпраці з представниками українського Уряду, Європейської служби зовнішніх справ та Європейської Комісії, Бюро Парламентського комітету асоціації погодилося з наступною заявою.

Щодо відносин між Україною і ЄС та їх парламентського виміру
Члени Парламентського комітету асоціації продовжують підтримувати проєвропейський стратегічний курс України, який закріплений у Конституції України, і вітають визнання, на 22-му Саміті Україна-ЄС, європейських прагнень України, що ґрунтуються на європейській перспективі для України відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз. Члени ПКА підкреслили, що імплементація Угоди про асоціацію (УА) /та її розділу щодо Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) є відображенням спільних прагнень ЄС та України щодо політичної асоціації та економічної інтеграції, що також є дорожньою картою реформ.

В ході обговорення було наголошено на ключовій ролі Верховної Ради України у виконанні амбітного законодавчого порядку денного та підкреслено важливість дотримання належного балансу між стабільними темпами реформ,  забезпеченням прозорості і належного контролю їх впровадження зі сторони парламенту. Обидві сторони погодились активізувати співпрацю у частині інституційних питань, зокрема, в рамках оновленого Меморандуму про взаєморозуміння між Європейським Парламентом та Верховною Радою України.
Члени Парламентського комітету асоціації визнали, що пандемія COVID-19 спричиняє суттєві виклики, зокрема, парламентській роботі, і, водночас, підтвердили свою рішучість дотримуватися амбітного порядку денного та виконувати свої ключові законодавчі, бюджетні та контрольні функції.

Щодо реформ та законодавчого порядку денного
Парламентський комітет асоціації привітав нещодавнє прийняття законів України, зокрема, щодо банківської реформи, земельної реформи, децентралізації та адміністративної реформи, законодавство про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, про внутрішній водний транспорт, а також про цифрові комунікації та ринки.

Сторони домовились про необхідність забезпечення незалежності Національного банку України та його компетентного управління монетарною політикою. Зазначається, що ефективна співпраця з міжнародними фінансовими установами, включаючи Міжнародний валютний фонд, заснована на довірі та дотриманні відповідних критеріїв, і є запорукою економічної стабільності країни в часи небезпечних викликів.

Сторони визнають необхідність вирішення довгострокових економічних та соціальних наслідків пандемії, спричиненої COVID-19 і у зв'язку з цим, заохочують подальшу спільну співпрацю  у галузі охорони здоров'я, у сфері регулювання допомоги ЄС та щодо забезпечення довгострокової макрофінансової стабільності. Члени Парламентського комітету асоціації також визнають, що у сторін існує значний потенціал для активізації галузевої співпраці у таких пріоритетних сферах, як цифрова економіка, енергетика та подолання наслідків зміни клімату, і вітають, зокрема, амбіції України приєднатися до єдиного цифрового ринку ЄС та до цілей і політики Європейського зеленого курсу.

Учасники закликали держави-члени ЄС поважати європейські прагнення України та її європейський вибір, як зазначено в Угоді про асоціацію, та утримуватися від будь-яких дій, які можуть мати негативний вплив на реалізацію цілей Угоди про асоціацію, включаючи поступову інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС.

Також, сторони наголосили на необхідності спільного перегляду та оновлення торговельної та секторальної частин Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У зв'язку з цим вони закликали до комплексного перегляду досягнутих цілей Угоди у 2021 році.

Учасники високо оцінили роботу Групи Європейської Комісії з підтримки України щодо впровадження реформ в Україні, що сприяло ефективній імплементації Угоди про асоціацію, зокрема, ПВЗВТ, і наголосили на необхідності активізації підтримки Комісією на шляху розвитку потенціалу державного управління та громадянського суспільства.

Щодо спільних цінностей та протидії корупції
Сторони  наголосили, що відносини між Україною та ЄС засновані на спільних цінностях, а саме на повазі до демократичних принципів, верховенства права, належного врядування, прав людини та основних свобод.  Парламентарі підкреслили важливість забезпечення повної поваги до прав людини та основних свобод, включаючи права національних меншин, збереження свободи вираження поглядів та плюралізму ЗМІ. Національні меншини в Україні та Європейському Союзі мають право зберігати свою мову, звичаї та культуру, сприяючи збагаченню культурної спадщини. Тому надзвичайно важливо забезпечити право на освіту рідною мовою на всіх рівнях.

На тлі потужної дезінформації та пропаганди, що надходить від держави-агресора, партнери погодились, що для України життєво важливо підтримувати, а не підривати незалежні ЗМІ, зокрема опозиційні.

Члени ПКА наголосили, що дотримання верховенства права, що включає справедливе, неупереджене, незалежне судочинство та належне врядування, включаючи ефективну боротьбу з корупцією, є основою для відновлення та розвитку економіки. Вони також наголосили на важливості незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної системи правосуддя, яка життєво необхідна для подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС.

Учасники визнали, що нещодавні місцеві вибори в Україні стали значним кроком на шляху подальшого розвитку демократії на місцевому рівні, оскільки вони були оцінені як вільні та чесні, незважаючи на виклики, що спричинила пандемія COVID-19. Вибори також є однією зі складових, що доповнюють нещодавно розпочаті реформи, зокрема, у сфері децентралізації.

Депутати обговорили поточні пропозиції щодо подолання правових та інституційних перешкод у боротьбі з корупцією, що виникають у з'язку із ухваленням рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня. Вони висловили сподівання, що, зберігаючи правову стабільність та підтримуючи довіру громадськості до конституційного ладу України, будуть прийняті належні законодавчі та інституційні рішення, які забезпечать ефективну, прозору та безповоротну реформу антикорупційної системи.

У зв’язку з цим сторони привітали нещодавнє прийняття Верховною Радою України законопроекту про відновлення кримінальної відповідальності для державних службовців за надання завідомо неправдивої інформації в обов'язкових деклараціях. Було відзначено важливість застосовування у законодавчому процесі актуальних рекомендацій та висновків, наданих Венеціанською комісією.

Було визнано, що існує потреба у комплексному підході до законотворчого  процесу, який полягає у проведенні консультацій з усіма відповідними зацікавленими сторонами, опозицією та громадянським суспільством, а також міжнародними партнерами, якщо цього вимагають обставини.

Члени ПКА наголосили на важливості боротьби з корупцією як на ключовому зобов'язанні, які взяла на себе Україна, зокрема, в рамках лібералізації візового режиму, та підкреслили необхідність того, щоб усі інституції антикорупційної системи залишалися незалежними, ефективними та володіли достатніми ресурсами. Усі процедури відбору кандидатів на посади повинні бути прозорими та справедливими, та передбачати відповідні перевірки, у тому числі перевірку на доброчесність.

Щодо безпекової ситуації в Криму та на Донбасі
Парламентський комітет асоціації наголосив на своїй рішучій і непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та в черговий раз рішуче засудив акти російської агресії проти України, що є умисним порушення міжнародного права, демократичних принципів та основоположних цінностей.

Члени висловили свою підтримку міжнародно скоординованій санкційній політиці проти Росії та підкреслили, що санкції не повинні бути скасовані доти, поки не будуть виконані всі відповідні умови, зокрема, повне виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародновизнаних кордонах.

Учасники засідання також рішуче засудили порушення прав людини, що здійснюються Росією на окупованих територіях, і закликали Російську Федерацію дотримуватися міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, а також свободи судноплавства.

Члени Комітету  привітали схвалення глобального механізму санкцій ЄС на дії, пов'язані з порушенням прав людини та вчиненням кіберзлочинів.

Парламентарі висловили глибоке занепокоєння погіршенням гуманітарної ситуації на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях, у тому числі на тлі пандемії COVID-19, та закликали надати міжнародний доступ та підтримку для вирішення цієї проблеми.

Члени ПКА, засуджуючи незаконну окупацію Криму, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей, закликали Російську Федерацію виконати свої міжнародні зобов'язання та вивести свої збройні сили з території України.

Парламентарі привітали ініціативу Кримської платформи як життєздатного механізму, спрямованого на зосередження міжнародної уваги на конкретних питаннях, зокрема, таких як серйозні порушення прав людини, на тлі незаконної окупації Кримського півострова, що передбачатиме зустрічі на різних рівнях, у тому числі на рівні парламентарів. Учасники висловили впевненість, що Платформа може сприяти пошуку належного рішення існуючої неприйнятної ситуації в Криму.