Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Візит української делегації до Брюсселю (Королівство Бельгія)

27 Фото

Виїздне засідання Комітету 15-16 вересня 2021 року

13 Фото

23 грудня 2019, 12:11

Внутрішні та зовнішні чинники євроінтеграційного регіонального розвитку України

Необхідність системного поєднання; регіонального розвитку з реалізацією інших базових завдань європейської та євроатлантичної інтеграції України визначена постановою Верховної Ради України від 21.09.2016 № 1537 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 № 1100-р «Про реалізацію експериментального проекту щодо утворення та забезпечення функціонування установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області». Істотну увагу цьому аспекту було приділено на Всеукраїнській нараді з актуальних питань формування та реалізації державної регіональної політики у Львові 19-20 грудня 2019 р. Дискусію представників центральних і регіональних владних структур очолив перший заступник Міністра розвитку громад і територій України Дмитро Живицький, який також є Національним координатором діяльності, пов’язаної з участю України в Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR).
 
Стан розробки державної та обласних стратегій регіонального розвитку на період до 2027 року, планів їх втілення у 2021-2023 рр. та стратегічної екологічної оцінки (СЕО) цих документів державного планування обговорювався разом з новими можливостями міжнародної підтримки проектів у цій сфері, зокрема, Дунайською транснаціональною програмою ЄС згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 №1038.
 
Напрацювання у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції необхідно активніше використовувати як при становленні об’єднаних територіальних громад, так і для наступного формування субрегіональних округів, у яких ОТГ разом з державними і регіональними структурами будуть спільно розв’язувати галузево-територіальні проблеми, використовуючи можливості державно-приватного партнерства.
 
Завдання щодо такого застосування євроінтеграційних механізмів сформульовані у 27 главі V розділу Угоди про асоціацію України з ЄС «Сторони (тобто Україна та ЄС і його члени)
- сприяють  взаєморозумінню  та    співробітництву  у  сфері регіональної  політики  щодо  методів  формування  та  реалізації  регіональних  політик, зокрема багаторівневого управління та партнерства, з особливим наголосом на розвитку відсталих територій та на територіальному співробітництві, створюючи канали зв’язку  та  активізуючи  обмін  інформацією  між  національними,  регіональними  та місцевими  органами  влади,  соціально - економічними  утвореннями  та  представниками громадянського суспільства;
- підтримують та посилюють залучення місцевих та регіональних органів влади до
створення  сприятливої законодавчої  бази, підтримки  та  нарощування  потенціалу  розвитку,  а  також  забезпечення  зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв’язків та ділового партнерства;
- зміцнюють  та  заохочують  розвиток  таких  складових  як транспорт, енергетика, комунікаційні мережі, культура, освіта, туризм, охорона здоров’я та інших сфер, охоплених цією Угодою, які містять елементи транскордонного та регіонального співробітництв, у т.ч. щодо  модернізації,  забезпечення обладнанням  та  координації  роботи  служб  надання  допомоги  за  умов  надзвичайних ситуацій».
 
У такому контексті, важливим чинником подальшого втілення означених завдань є  оприлюднений оновленою Єврокомісією 11.12.2019 глобальний підхід ЄС European Green Deal  Європейська Зелена Угода. Для України такий поступ також відповідає меті 1.5.2 Національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО

Амбітні наміри ЄС передбачають розробку до березня 2020 року необхідної нормативно-правової та матеріальної основи на подальший розвиток Стратегії Зеленого зростання, започаткованої Організацією економічного співробітництва і розвитку ООН (ОЕСР), а також реалізації Паризької угоди 2015 року. Для втілення зазначеного  глобального підходу Економічний Форум у Давосі в 2013 році визнав за необхідне інвестувати у Зелену інфраструктуру понад $4 трильйони.

Означене рішення ЄС має на меті перетворити Європу до 2050 року в перший у світі кліматично-нейтральний  континент, що не може не стосуватись України, на території якої знаходиться географічний центр цього континенту. Виходячи з існуючого стану речей, на нараді у Львові запропоновано завчасно врахувати цю тенденцію при формуванні нових територіально-адміністративних округів та їх завдань, зокрема, керуючись сучасними принципами басейнового управління.   

Системним засобом залучення регіонів і громад України до участі у втіленні Зеленої угоди ЄС має стати вищезазначений інструмент стратегічної екологічної оцінки (СЕО), що наразі вперше застосовується для обґрунтування стратегій регіонального розвитку держави і областей України за вимогами нового Закону України, відповідної Директиви ЄС і  Протоколу ОЕСР.
Звіт про СЕО та презентація демонструють можливості виявлення і обґрунтування регіонами пріоритетних потреб і завдань для їх територіальних складових з урахуванням зовнішнього оточенням, що є необхідною умовою  для залучення відповідних інвестувань і формування належних умов стимулювання державно-приватного партнерства.  Означений підхід також застосовано при виробленні українських  доповнень до Плану дій Стратегії ЄС  для Дунайського регіону на плановий період ЄС до 2027 року.