Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Засідання Комітету щодо питання стану підготовки, затвердження та представлення на Першій...

31 Фото

Спеціальне засідання Комітету, присвячене розгляду Проекту Закону «Про ратифікацію Рамкової...

18 Фото

Виїзне засідання Комітету 16 квітня 2024 року у місті Чернівці

38 Фото

09 листопада 2021, 16:22

Комітет розглянув законопроєкт про дотримання норм етики нардепами

На засіданні 9 листопада Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону №5005  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації та дотримання норм етики народними депутатами України. Документ має на меті внести зміни до чинного законодавства з тим, щоб забезпечити рівні права та можливості для жінок і чоловіків, протидіяти дискримінації та забезпечити дотримання народними депутатами України етичних норм. Автори проєкту зауважують, що принцип рівності прав жінок та чоловіків закріплений у Конституції України. Наша країна до того ж взяла на себе міжнародні зобов’язання щодо гарантування такої рівності. Що стосується Парламенту — на сьогодні представництво жінок-депутаток становить 20,5%, порівняно з Парламентом минулого скликання, де жінок було 12,5%, але ця цифра є низькою, у порівнянні з іншими країнами Європи. У ВР нинішнього скликання із 23-х Комітетів лише три Комітети очолюють жінки, ще в трьох жінки посідають посади перших заступниць голови та 3 посади секретарів Комітетів. Трохи краща ситуація з посадами заступників голів Комітетів – 18 з 55 посад обіймають жінки (32%), та 34 підкомітети зі 140 наявних (24%). Також лише 2 постійні міжнародні делегації з 9-ти очолюють депутатки (22%).

Законопроєкт №5005 пропонує:
закріпити квотний принцип розподілу посад у комітетах Верховної Ради при обранні заступників Голови ВР України, формуванні складу підготовчої депутатської групи тощо;
запровадити обов’язкову гендерно-правову експертизу законопроєктів;
заборонити вживати висловлювання, метою або наслідком яких є приниження людської гідності за ознаками раси, національності, релігійних переконань, інвалідності, статі або іншими ознаками. Також пропонує за такі порушення позбавляти народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань);
заборонити дискримінацію з боку народного депутата під час здійснення повноважень;
внести у закони визначення поняття «сексизм».

Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт за своїм спрямуванням не суперечить цілям Угоди про асоціацію, праву ЄС та зобов’язанням України в рамках Ради Європи. Водночас в праві ЄС відсутнє юридичне закріплення поняття «сексизм», натомість забороняється дискримінація за будь-якою ознакою.

Також на засіданні Комітет розглянув та ухвалив висновки щодо таких проєктів законів:


проєкт Закону №0129 про ратифікацію Протоколу до Угоди між Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону. Ратифікація цього протоколу дасть змогу розширити діяльність багатонаціонального інженерного батальйону з місією надання допомоги місцевому цивільному населенню та участі в ліквідації наслідків катастрофи в басейнах річок Тиса і Дунай. Комітет вирішив внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати ухвалити його за основу і в цілому.

Проєкт Закону №6173 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та ЄС про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. Законопроєкт визначає перелік електронних довірчих послуг та випадків їхнього обов’язкового використання, пропонує визнати іноземні схеми та засоби електронної ідентифікації, забезпечує можливість віддаленої ідентифікації особи, яка хоче отримати електронний сертифікат відкритого ключа, та встановлює вимоги до вдосконаленого електронного підпису. Також пропонує запровадити адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. За висновком Комітету, законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері євроінтеграції.

Проєкт Закону №6101 щодо підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки. Документ пропонує зміни щодо корпоративного управління у господарських товариствах, а також врегулювати відчуження або передачу в оренду майна державних акціонерних товариств. Проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Законопроєкт №5701 щодо забезпечення принципів місцевого самоврядування. Він пропонує виключити із Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» згадки про надання державної допомоги за рахунок місцевих ресурсів. Комітет ухвалив висновок, що положення законопроєкту суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №5664 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на експортний надприбуток. Цей проєкт пропонує запровадити податок на дохід, отриманий за межами України, та розрахований як різниця між ціною сировинного товару, що переміщується за межі України, на Міжнародній товарній біржі та ціною на такий сировинний товар, встановленою та затвердженою Кабміном. За висновком Комітету, проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Такий самий висновок Комітет ухвалив і щодо проєкту Закону №5665 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72240).

Щодо законопроєкту №5666 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо податку на експортний надприбуток, Комітет вирішив, що його положення в Європейському Союзі регулюються на рівні національного законодавства країн-членів, водночас запровадження експортного податку на надприбуток не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №5751 про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя. Проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, однак потребує доопрацювання.

Проєкт Закону №5890, який пропонує внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України. Документ пропонує запровадити притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, який виніс рішення з порушенням Конвенції про захист прав і основоположних свобод та (або) посадових, службових осіб правоохоронних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, органів прокуратури, які порушили Конвенцію. Ці порушення мають бути встановлені остаточним рішенням Європейського суду з прав людини у справі проти України. Документ пропонує створити механізм притягнення таких порушників до дисциплінарної відповідальності. За висновком Комітету, документ не суперечить цілям Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №5696 про внесення змін до деяких Законів України (щодо охорони від рубок лісу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України). Документ пропонує заборонити вирубку лісів у місцях перебування (зростання) видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України; оголошувати територію, на якій розмножуються рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, об'єктом природно-заповідного фонду України, як загальнодержавного, так і місцевого значення. Проєкт, за висновком Комітету, за своєю метою не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву ЄС. Водночас окремі його положення потребують доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності (рішення Суду ЄС у справі С-208/90 Emott (1991), ECR-I-4269), згідно з яким для належного функціонування правової системи держави передбачуваність, несуперечливість та узгодженість формулювання норм є однією із обов’язкових умов для створення якісного та дієвого законодавства.

Проєкт Закону №6010 про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино». Документ пропонує привести терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва виноробної продукції у відповідність до класифікації, ухваленої в країнах ЄС. Також пропонує створити єдину державну інформаційну систему «Виноградарсько-виноробний реєстр», який включатиме відомості про: виробників винограду, виробників виноробної продукції, виноградні ділянки, обов’язкові декларації та інші дані про виноробну продукцію. Документ не суперечить праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №5357 про садівництво та городництво в Україні. Документ має на меті впорядкувати організацію використання земельних ділянок громадян-членів колективного садівництва та земель загального користування садівницьких товариств. Проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас потребує отримання висновку Антимонопольного комітету України щодо допустимості пронованої законопроєктом державної допомоги.