Головна > Текстові публікації

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Візит української делегації до Брюсселю (Королівство Бельгія)

27 Фото

Виїздне засідання Комітету 15-16 вересня 2021 року

13 Фото

14 вересня 2022, 16:31

Комітет підтримав законопроєкт про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 14 вересня розглянув Проєкт Закону №0164 про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. Комітет вирішив підтримати законопроєкт та рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу та в цілому, а також рекомендувати Головному комітету ініціювати підготовку звернення від імені Верховної Ради України до країн-учасниць Конвенції з пропозицією засудження державного тероризму з боку Російської Федерації.

Також на засіданні члени Комітету розглянули такі законопроєкти:

Проєкт Закону №7699 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. У зв’язку з імплементацією згадано протоколу, у законодавство України, зокрема вносяться такі зміни: встановлюється кримінальна відповідальність за «проходження навчання тероризму», «виїзд з та в’їзд в Україну з терористичною метою», а також фінансування цих діянь; визначається можливість застосування під час воєнного стану до підозрюваної особи лише одного запобіжного заходу — тримання під вартою та ін. Комітет ухвалив висновок, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері європейської інтеграції. Водночас у своєму висновку члени Комітету звернули увагу, що станом на 14.09.2022 відсутня постатейна таблиця відповідності законопроєкту праву Європейського Союзу (acquis ЄС), міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, забезпечення наявності якої передбачена пунктом 9 Постанови Верховної Ради України «Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції» від 29 липня 2022 року №2483-IX.

Проєкт Закону №6321 про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність. Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №6246 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Документ пропонує встановлення адміністративної відповідальності за нестворення аудиторського комітету або непокладання відповідних функції на підрозділ підприємства, що становить суспільний інтерес, за порушення вимог закону щодо процедури відбору суб’єкта аудиторської діяльності. Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №5762 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва. Законопроєкт пропонує, зокрема, спростити процедури отримання ліцензій на виробництво та реалізацію спиртових дистилятів та спиртних напоїв для суб’єктів малого бізнесу. Положення проєкту Закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №5353 про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу. Положення Проєкту Закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас запропоновані в законопроєкті зміни до статті 38 Митного кодексу України потребують доопрацювання з метою приведення у відповідність з положеннями Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2015/2446. Звертаємо увагу, що станом на 14.09.2022 відсутня постатейна таблиця відповідності законопроекту праву Європейського Союзу (acquis ЄС), міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, забезпечення наявності якої передбачена пунктом 9 Постанови Верховної Ради України «Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції» від 29 липня 2022 року №2483-IX.

Щодо альтернативного законопроєкту №5353-1 Комітет ухвалив висновок, що Положення проєкту Закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас, запропоновані в законопроєкті зміни до статті 38 та статті 48 Митного кодексу України, потребують доопрацювання з метою приведення у відповідність з положеннями Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2015/2446 та з положеннями Конвенції про процедуру спільного транзиту. Також звертається увага на відсутність постатейної таблиці відповідності законопроєкту праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №4461-1 про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні). Законопроєкт встановлює правові та організаційні засади формування територій Смарагдової мережі в Україні для збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни. За висновком Комітету, проєкт Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, проте потребує суттєвого доопрацювання з метою узгодження з положеннями Директиви 92/43/ЄЕС. Комітет також звернув увагу, що станом на 14.09.2022 відсутня постатейна таблиця відповідності законопроєкту праву ЄС, міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, забезпечення наявності якої передбачене пунктом 9 Постанови Верховної Ради України «Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції» від 29 липня 2022 року №2483-IX.

Проєкт Закону №7309 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав суб'єктів господарювання у сфері електронних довірчих послуг. Метою законопроєкту, як вказано у пояснювальній записці, є забезпечення можливості використання електронних підписів та печаток суб’єктами господарювання у сфері господарської діяльності та вирішення проблем правового регулювання визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні до моменту укладення угоди між Україною та ЄС про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Проєкт Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію.

Проєкт Закону №7447 про відновлення платоспроможності державних підприємств, що забезпечують потреби атомних електростанцій України в урані шляхом видобутку уранових руд і виробництва концентрату природного урану та запровадження мораторію на здійснення виконавчих дій, арешту в межах виконавчих проваджень коштів на рахунках і таких підприємств в умовах воєнного стану. Проєкт Закону за своєю метою не суперечить статті 472 Угоди про асоціацію, зважаючи на його тимчасовий характер та з урахуванням запровадження в Україні воєнного стану, разом з цим не узгоджується із положеннями Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи держав-членів щодо суддів, Керівних принципів щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності.

Проєкт Закону №3916 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства. Комітет ухвалив висновок, що проєкт закону суперечить праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №8008  про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843. Проєкт Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію.