Головна > Текстові публікації

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Візит української делегації до Брюсселю (Королівство Бельгія)

27 Фото

Виїздне засідання Комітету 15-16 вересня 2021 року

13 Фото

06 лютого 2019, 13:34

Використання наявного потенціалу різноманіття поліетнічних регіонів у процесах європейської інтеграції, регіонального розвитку і децентралізації

Європейський досвід залучення і використання можливостей співпраці з національними меншинами у поліетнічних регіонах для інтенсифікації процесів територіального розвитку, європейської інтеграції та децентралізації був предметом дискусії, ініційованої програмою ЄС «U-LEAD з Європою» разом з Європейським центром з питань меншин (ECMI) за спільним проектом «Управління різноманіттям для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку» поліетнічних громад в Україні, підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, зокрема, у сфері регіонального розвитку і транскордонного співробітництва. а також ширшого залучення національних меншин до цих процесів. Проект передбачає ряд семінарів і навчальних тренінгів для означених цільових груп у найбільш характерних Чернівецькій, Одеській і Закарпатській областях України. Реалізація спільного проекту розпочалась заходами у Чернівцях 28-29 січня 2019 р. за участі керівництва і представників регіональних структур виконавчої влади, органів місцевого самоврядування усіх рівнів та національних меншин, а також європейських і українських науковців та експертів з означених питань.

Досвід і напрацювання ECMI на прикладах німецько-данської співпраці на прикордонних територіях, які століттями були зоною воєн, та подальшого розповсюдження у інших прикордонних регіонах Європи, висвітлювались і порівнювались з реаліями та проектними ініціативами новоутворених ОТГ Буковини,, які підтримуються програмою U-LEAD, Державним фондом регіонального розвитку Мінрегіону України та іншими інструментами ЄС. Завдання і розробки проекту обговорювались у широкому контексті співробітництва в єврорегіонах «Верхній Прут» і «Карпатський». а також у сусідніх румунсько-молдавському «Сірет-Прут-Ністру» та «Дністер».    

За пріоритетами сьогоднішньої Європи Регіонів, визначеними ЄС, Радою Європи та іншими міжнародними структурами, зокрема за Стратегією ЄС для Дунайського регіону (EUSDR), Карпатською конвенцією, під егідою програм ООН, Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), Асоціації європейських прикордонних регіонів, обговорювались роль і потенційні можливості як автохтонних (румунської та молдавської), так й історичних (австро-німецької, єврейської, польської та інших)  національних меншин у виробленні, лобіюванні та реалізації проектів територіальної розбудови і транскордонного співробітництва.  

Застосування сумісних підвалин розвитку 8 країн Карпатського регіону та історичного досвіду, привнесеного сюди з країн Альпійського регіону, не тільки сприяє виробленню спільних рішень щодо формування нових полінаціональних територіальних громад та визначенню їх першочергових завдань на місцевому рівні. У оглядовій презентації (додається) наведені приклади такої взаємодії з ініціювання міждержавних контактів на рівні Президентів і урядів межуючих країн, та підтримки з боку регіональних і  центральних влад і громад провідних країн Європи і США та впливових міжнародних інституцій за сприяння представників і вихідців з багатонаціональних регіонів України. 

Підґрунтям стала тісна співпраця з представниками різних національних меншин,  при ініціюванні та проведенні першого в Україні виїзного засідання Парламентського комітету Україна-ЄС, низки заходів «ЦЄІ-Буковина», спільних засідань регіональних рад Північної та Південної Буковини в Україні та Румунії. На цьому тлі відбувалось узгоджене лобіювання спільних інтересів в Єврокомісії, Європарламенті, Комітеті Регіонів, Європейському соціально-економічному комітеті (EESC), НАТО тощо.

Нормативно-правове забезпечення для такої діяльності сьогодні створюють розроблені на основі парламентських слухань та відповідних заходів, ініційованих Комітетами ВРУ з європейської інтеграції та рядом інших, Закон «Про транскордонне співробітництво»  з останніми змінами від 04.09.2018, постанова ВРУ від 21.09.2016 №1537, Рішення Комітету з питань транспорту від 04.04.2018 щодо розбудови транспортних сполучень Карпатського регіону, що сприяло включенню відповідних завдань до рішення Єврокомісії від 09.11.2018 про розвиток TEN-T мережі до країн Східного партнерства, та рішення двосторонніх міжурядових комісій з межуючими країнами ЄС.