Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Восьме засідання Парламентського комітету асоціації

16 Фото

Участь Постійної делегації ВР України у 138 асамблеї Міжпарламентського союзу

26 Фото

Комітетські слухання на тему: «Державна стратегія позиціонування України в світі»

26 Фото

07 вересня 2018, 10:55

05 вересня 2018 відбулось чергове засідання Комітету

У засіданні взяли участь заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції С.Петухов, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України М.Тітарчук та інші представники Уряду.
У ході засідання члени Комітету розглянули та підтримали проекти законів реєстр.№№ 0195 та 0196.

Цілями та завданнями проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів» (реєстр.№0195) є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності. Метою ратифікації Конвенції є висловлення згоди на обов’язковість міжнародного договору та запровадження міжнародних механізмів забезпечення права доступу громадськості до офіційних документів державних органів, а також поглиблення міжнародної співпраці у сфері доступу до інформації.

Прийняття Закону (реєстр.№0196) створить правові підстави для фінансування  проектів за участю українських партнерів у розмірі 5 млн. євро на безоплатній основі в рамках Дунайської транснаціональної програми як фінансового інструменту Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. Заходи, які мають бути здійснені під час реалізації зазначеної Програми, передбачають реалізацію проектів транскордонного співробітництва, спрямованих на соціально-економічний розвиток української частини Дунайського регіону, що сприятиме виконанню зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Також у ході засідання члени Комітету розглянули низку законопроектів на їх відповідність праву Європейського Союзу, зобов'язанням України в рамках Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Такими, що в цілому не суперечать праву Європейського Союзу було визнано проекти законів реєстр.№№ 8102, 8103, 8104, 8105, 8106 та 8124.
Законопроектом реєстр.№8102 пропонується вдосконалення механізму проведення захисних розслідувань та застосування захисних заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту. Основним завданням цього законопроекту є підвищення транспарентності проведення захисного процесу та його передбачуваності для усіх заінтересованих сторін.
Законопроектом реєстр.№8103 пропонується вдосконалення механізму проведення антисубсидиційних розслідувань, а також механізму застосування компенсаційних заходів за результатами проведення зазначених розслідувань з урахуванням викликів сьогодення, оскільки політика "відкритості" України у торговельній сфері має як переваги від вільної торгівлі та відкритого ринку, так і свої недоліки. Так, зокрема в умовах зниження Україною торговельних бар’єрів, недобросовісна практика деяких країн - торгових партнерів України та їх виробників-експортерів може завдавати шкоди галузям вітчизняної промисловості. У цьому контексті антисубсидиційні розслідування є одним з кількох інструментів, до якого можуть звернутися вітчизняні товаровиробники для захисту від несправедливої міжнародної торгової практики. Разом із цим, застосування компенсаційних заходів може мати вплив на споживачів та користувачів імпортної продукції.

Законопроектом реєстр.№8104 пропонується вдосконалення механізму проведення антидемпінгових розслідувань, а також механізму застосування антидемпінгових заходів за результатами проведення зазначених розслідувань з урахуванням викликів сьогодення, оскільки політика "відкритості" України у торговельній сфері має як переваги від вільної торгівлі та відкритого ринку, так і свої недоліки. Так, зокрема в умовах зниження Україною торговельних бар’єрів, недобросовісна практика деяких країн - торгових партнерів України та їх виробників-експортерів може завдавати шкоди галузям вітчизняної промисловості. У цьому контексті антидемпінгові розслідування є одним з кількох інструментів, до якого можуть звернутися вітчизняні товаровиробники для захисту від  несправедливої міжнародної торгової практики.
Законопроектом реєстр.№8105 пропонується внесення редакційних змін до Господарського кодексу України та Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою узгодження понятійного апарату та попередження виникнення колізій у законодавстві для цілей проведення антидемпінгових, антисубсидиційних, захисних розслідувань або переглядів та захисту інтересів України та її суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку, в тому числі відповідно до процедури врегулювання суперечок в рамках міжнародних економічних організацій.
Законопроект реєстр.№8106 розроблено з метою удосконалення механізмів та процедур захисту вітчизняного товаровиробника від недобросовісного/зростаючого імпорту в Україну, що заподіює істотну шкоду або загрожує заподіянням такої шкоди галузі вітчизняного виробництва подібних товарів.

Метою законопроекту реєстр.№8124 є поліпшення інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business. Встановленими цілями законопроекту є: у сфері захисту прав акціонерів, правосуддя, забезпечення виконання договірних зобов’язань, будівництва, взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання та у сфері правочинів з нерухомістю.