Головна > Текстові публікації > Новини
25 липня 2023, 17:27

Комітет розглянув проєкт щодо участі місцевого самоврядування у міжтериторіальному та транскордонному співробітництві

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 25 липня розглянув проєкт Закону №9450 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення участі місцевого самоврядування у міжтериторіальному та транскордонному співробітництві. Законопроєкт пропонує удосконалити термінологію та механізми розвитку міжтериторіального та транскордонного співробітництва; запровадити положення щодо розробки регіональних програм розвитку транскордонного співробітництва; узгодити державні та регіональні стратегічні пріоритети у сфері транскордонного співробітництва; розширити повноваження центральних органів виконавчої влади та суб’єктів транскордонного співробітництва у сфері транскордонного співробітництва. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу, водночас, потребує доопрацювання з метою врахування зазначених зауважень та принципу правової визначеності.

Також на засіданні члени Комітету ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

проєкту закону №9194 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів. Цей проєкт розроблено, як зазначено у пояснювальній записці, для реалізації положень  Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» та запровадження адміністративної відповідальності за порушення вимог, встановлених законодавством у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів. За висновком Комітету, законопроєкт не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.
 
Проєкт Закону №9161 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зниження ставки податку на додану вартість для молока і молочної продукції. Законопроєкт пропонує внести зміни до Податкового кодексу України, якими передбачити оподаткування ПДВ за ставкою 10 % операцій з постачання та ввезення на митну територію України молока та молочної продукції. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №6099 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо збільшення обсягів закупівель товарів, робіт, послуг вітчизняного виробництва. Законопроєкт вносить зміни до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» положеннями, згідно з якими «У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, а для товарів, робіт, послуг вітчизняного виробництва — не перевищує 100 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів». За висновком Комітету, проєкт Закону не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в рамках СОТ, Угоді про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9135 про внесення зміни до Митного кодексу України щодо забезпечення захисту інформації в системах, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів. Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за експлуатацію в митних органах систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, без застосування комплексної системи захисту інформації або системи управління інформаційною безпекою відповідно до міжнародних стандартів з підтвердженою відповідністю. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9196 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо особливостей здійснення публічних закупівель та зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану. Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою «унормування особливостей здійснення публічних закупівель та зовнішньоекономічної діяльності, зокрема – в частині надання послуг з протимінної діяльності, в умовах воєнного стану». Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9426 про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" щодо виконання рішень про встановлення побачення з дитиною. Проєкт закону, за висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Проєкту Закону №9432 «Про застосування англійської мови в Україні». Законопроєкт має на меті офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. За висновком Комітету, проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву ЄС, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності.

Законопроєкт №9467 про внесення змін до пункту 32 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Документ пропонує звільнити від оподаткування податком на додану вартість тепловізійні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри), що пересилаються на митну територію України. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту не відповідають Директиві 2006/112, водночас можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статтями 472 «Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки» та 143 «Винятки, пов’язані із безпекою» Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №9468 про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Цей проєкт також пропонує звільнити від оподаткування ввізним митом тепловізійні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення, що класифікуються в товарних підкатегоріях 8525 89 00 10, 8525 89 00 90 згідно з УКТ ЗЕД, а також далекоміри, що класифікуються у товарній позиції 9015 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД. За висновком Комітету, положення проєкту закону не відповідають  acquis ЄС, зокрема Регламенту 1186/2009, водночас можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статтями 472 «Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки» та 143 «Винятки, пов’язані із безпекою» Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №5431 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону №5431, підготовлений до другого читання (в редакції від 07.07.2023 року) суперечить Угоді про асоціацію в частині внесення змін в законодавство про державну допомогу, потребує доопрацювання, зокрема, з метою приведення термінології до вимог статей 262 та 264 Угоди про асоціацію, комплексного врахування положень статті 3 Регламенту 139/2004 щодо підходів до визначення концентрацій.

Проєкту Закону №9322 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України» (друге читання). Відповідно до пояснювальної записки метою проєкту є уточнення окремих положень про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Також зазначено, що документ забезпечить однозначне розуміння та правозастосування окремих положень Закону України «Про Конституційний Суд України», а також виконання додаткових рекомендацій Венеційської комісії, які Комісія висловила у висновку від 16-17 грудня 2022 року та листі від 25 січня 2023 року. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та сприятиме виконанню однієї з семи рекомендацій Європейської Комісії, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності.