Головна > Текстові публікації
20 вересня 2022, 16:17

Комітет рекомендує Верховній Раді ратифікувати Угоду між Україною та ЄС про участь у Програмі ЄС LIFE

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 19 вересня розглянув Проєкт Закону №0167 про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у Програмі ЄС LIFE – Програмі дій з довкілля та клімату. Приєднання до Програми LIFE, як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, дозволить зробити внесок у перехід до сталої, кругової, енергоефективної, кліматично нейтральної та стійкої економіки, заснованої на відновлюваній енергетиці, а також до захисту, відновлення і покращення якості довкілля, атмосферного повітря, води та ґрунтів, зупинити втрати біорозмаїття, боротися з деградацією екосистем. Комітет ухвалив рішення внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати ухвалити його за основу та в цілому.

Проєкт Закону №5871 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу. Документ пропонує запровадити адміністративну відповідальність за користування незаконною системою умовного доступу в особистих інтересах — штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної системи і на громадян-суб’єктів господарської діяльності – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією системи. Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері європейської інтеграції. Комітет також звернув увагу, що станом на 19.09.2022 у законопроєкту відсутня постатейна таблиця відповідності праву ЄС (acquis ЄС), міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, забезпечення наявності якої передбачене пунктом 9 Постанови ВРУ «Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції» від 29 липня 2022 року №2483-IX.

Такий самий висновок члени Комітету ухвалили і щодо альтернативного законопроєкту №5871-1.

Проєкт Закону №7737 про Митний тариф України. Законопроєкт має на меті привести товарну номенклатуру України у відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року. Проєкт Закону відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №8013 про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану». Він пропонує впорядкувати законодавство у сфері ціноутворення під час проведення імпортних операцій. Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Законопроєкт №8014 про внесення зміни до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України. Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №7456 про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо підтримки виробників та залучення іноземних інвестицій під час воєнного стану. Документ, зокрема, пропонує запровадити новий вид інвестиційної діяльності — в умовах воєнного стану - та пропонує механізми регулювання цієї діяльності. Проєкт Закону з урахуванням запровадження в Україні воєнного стану за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, разом із цим потребує експертного висновку Антимонопольного комітету України з метою оцінки впливу на конкуренцію.

Проєкт Закону №6245-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні». Метою законопроєкту, як вказано у пояснювальній записці, є підвищення якості аудиторських послуг та інтеграція до європейського ринку аудиторських послуг. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону  не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з врахуванням відповідних положень Регламенту 537/2014 та Директиви 2006/43/ЄС.

Також Комітет розглянув проєкт Закону №7488 про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» щодо оприлюднення фінансової звітності.