Головна > Текстові публікації > Новини
20 травня 2021, 08:55

Моніторинг якості мобільного зв’язку, легалізація фрілансерів і розширення повноважень приватних виконавців — Комітет оприлюднив висновки щодо розглянутих законопроєктів

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 19 травня розглянув проєкт Закону №0097 про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про повітряне сполучення. Угода дозволить лібералізувати ринок повітряних перевезень між Україною та Молдовою, вдосконалить порядок регулювання регулярних повітряних перевезень; допоможе усунути обмеження щодо кількості рейсів, а також пунктів пропуску на території обох країн під час регулярного повітряного сполучення. Комітет вирішив підтримати законопроєкт та рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення за основу та в цілому.


За результатами опрацювання, такими, що не суперечать праву ЄС і зобов’язанням України за Угодою про асоціацію Комітет також визнав такі законопроєкти:

 • Проєкт Закону №5161 щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. Він пропонує запровадити нову форму трудового договору – договір з нефіксованим робочим часом. За умовами такого договору працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і при цьому матиме базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, достатнім рівнем заробітної плати тощо). За метою законопроєкт не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію. Водночас, задля більш повного врахування положень права ЄС потребує доопрацювання з метою повної і належної імплементації положень Директиви 2019/1152, Директиви Ради 89/391/ЄЕС, а також конвенції МОП №158, конвенцій №81,№129,№155. Такий самий висновок отримав і альтернативний проєкт №5161-1.
 • Законопроєкт №5159 щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки. Цей документ передбачає ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки; можливість оскаржити в судовому порядку рішення, дії чи бездіяльність у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки; встановлює відповідальність за порушення законодавства про стратегічну екологічну оцінку, а також перелік підстав для притягнення до адміністративної відповідальності. Документ не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву ЄС.
 • Проєкт Закону №5164 про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і спортивних федерацій та уточнення деяких положень). Проєкт, за висновком Комітету, відповідає цілям Угоди про асоціацію, однак не враховує положення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 щодо захисту персональних даних. 
 • Проєкт Закону №3869 про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з радіаційного захисту. Документ запроваджує практику консультування суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, юридичних та фізичних осіб, органів влади з експертами з радіаційного захисту щодо дотримання вимог законодавства у цій сфері. Також визначає вимоги до особи, яка має намір стати експертом з радіаційного захисту, та орган, який наділяється повноваженням визнання компетенції експерта. Проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Водночас, з метою повного приведення його положень до норм права ЄС потребує врахування вимог статті 34 та 82 Директиви Ради 2013/59/Євратом.
 • Законопроєкт №4330 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців. Він розширює перелік рішень, які виконуватимуться приватними виконавцями. Зокрема, приватні виконавці матимуть право виконувати рішення до 100 000 гривень проти будь-якого боржника (включаючи державних юридичних осіб та юридичних осіб за участю держави) та щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Такий самий висновок отримав ще один законопроєкт, який також стосується розширення повноважень приватних виконавців, №4331.
 • Проєкт Закону №4532 щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил. Проєкт пропонує розширити повноваження приватних виконавців щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення. Його положення відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.
 • Одразу два проєкти про захист бджіл та бджільництва. Проєкт Закону №5274 та №5274-1. №5274, зокрема, пропонує створити спеціальну інституцію — центральний орган виконавчої влади для формування та реалізації державної політики у галузі бджільництва. Він також запроваджує Єдиний реєстр пасік України, Національну програму охорони, захисту та збереження бджіл, ініціює Електронну систему завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин та Державний електронний реєстр обігу пестицидів та агрохімікатів з доступом до них пасічників. №5274-1 серед іншого має на меті закріпити додаткові повноваження добровільним об'єднанням пасічників, а також передбачити бортництво як елемент нематеріальної культурної спадщини України. Обидва документи, за висновком Комітету, не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Водночас, потребують доопрацювання з метою  врахування вимог пункту 10.3.1 Регламенту 284/2013.
 • Проєкт Закону №5125 про кредитні спілки. Він пропонує розширити список послуг, які можуть надавати кредитні спілки, змінює вимоги до ліцензування і корпоративного управління в кредитних спілках, а також процедуру добровільного та примусового виходу кредитних спілок з ринку. За своєю метою проєкт не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання, зокрема, задля врахування положень Директиви 2001/24 та Директиви 2008/48.
 • Проєкт Закону №5125-1 про окремі питання функціонування кредитних спілок також за метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання задля врахування положень Директиви 2001/24.
 • Проєкт Закону №4465 щодо моніторингу якості послуг мобільного зв’язку. Документ пропонує на рівні закону дати визначення поняття «моніторинг якості послуг мобільного зв’язку», визначити уповноваженого на проведення моніторингу якості послуг рухомого зв’язку, посилити державний контроль за дотриманням якості послуг мобільного зв’язку, в тому числі шляхом проведення позапланових перевірок, а також розширити повноваження державного підприємства у сфері якості послуг мобільного зв’язку, що перебуває у сфері управління регуляторного органу. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.
 • Проєкт Закону №5431 щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України. Документ передбачає проведення реформи законодавства про захист економічної конкуренції, та, у зв’язку з цим, вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України. Проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, разом з тим, встановлення розміру порогових значень до концентрацій потребує осучаснення з метою приведення у відповідність до статті 1 Регламенту 139/2004.

Таким, що не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції Комітет визнав проєкт Закону №5476  про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель закладами освіти та державними науковими установами за рахунок власних надходжень. Він пропонує внести товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закладами професійної, фахової передвищої та вищої освіти, державними науковими установами із власних надходжень до випадків, на які не поширюється дія Закону України «Про публічні закупівлі».