Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Засідання Комітету щодо питання стану підготовки, затвердження та представлення на Першій...

31 Фото

Спеціальне засідання Комітету, присвячене розгляду Проекту Закону «Про ратифікацію Рамкової...

18 Фото

Виїзне засідання Комітету 16 квітня 2024 року у місті Чернівці

38 Фото

05 липня 2024, 01:09

Комітет з питань інтеграції України до ЄС рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про ратифікацію угоди з Євросоюзом щодо боротьби з шахрайством

На засіданні 4 липня Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону №0281 про ратифікацію Угоди між Україною, та Європейським Союзом про участь України у програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством. Ратифікація Угоди створить правові підстави для приєднання України до програми Союзу щодо боротьби із шахрайством, головною метою якої є міжнародне співробітництво між Україною та ЄС, спрямоване на вдосконалення системи захисту фінансових інтересів України та Євросоюзу. Участь України у Програмі, зокрема, сприятиме:
– запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що зачіпає фінансові інтереси України та ЄС;
– підтримці звітування про порушення, зокрема шахрайство, щодо фондів спільного управління та фондів передвступної допомоги бюджету ЄС;
– забезпеченню інструментів для обміну інформацією та підтримки оперативної діяльності у сфері взаємної адміністративної допомоги в митних та сільськогосподарських справах. Комітет ухвалив рішення внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу і в цілому.

Також на засіданні члени Комітету розглянули та ухвалили рішення щодо таких законопроєктів:

Проєкт Закону №11278 про внесення зміни до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” щодо поновлення звітності у сфері державного експортного контролю. Метою проєкту, як вказано в обґрунтуванні, є забезпечення державного експортного контролю за кінцевим використанням товарів та поновлення звітності суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №11215 про внесення змін до пункту 96 підрозділу 2 Розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України. Проєкт пропонує тимчасово звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту морських суден для використання виключно як пошуково-рятувальних. За висновком Комітету, положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас потребують доопрацювання з метою приведення у відповідність до статті 282 Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №11216 про внесення змін до пункту 4 Розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України. Цей проєкт також пропонує тимчасово звільнити від оподаткування ввізним митом морські судна для використання виключно як пошуково-рятувальні. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону потребують доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності та приведення у відповідність до статті 282 Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №10173 про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо фіксації пробігу транспортного засобу при державній реєстрації (перереєстрації). Законопроєкт пропонує закріпити в законодавстві норми щодо обов’язкової фіксації дійсного пробігу транспортного засобу при його реєстрації (перереєстрації), а також сприяти створенню підґрунтя для отримання фізичними та юридичними особами інформації за VIN кодом транспортного засобу до його ввезення на територію України. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України, однак, потребує доопрацювання з метою врахування положень Директиви 2014/45/ЄС.

Проєкт Закону №11304 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо заборони розміщення в рекламі ненормативної лексики. Законопроєкт пропонується «встановити заборону на використання в рекламі інформації, що містить лайливі, вульгарні, нецензурні або інші ненормативні слова, мовні звороти та вислови, а також слова, мовні звороти та вислови, схожі до ступеня змішування з нецензурним». За відповідні порушення пропонує встановити штраф від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян та від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів — для посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу, водночас потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності в термінології, що пропонується законопроєктом.

Проєкт Закону №11318 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення лісових відносин. Законопроєкт, як вказано у пояснювальній записці, пропонує врегулювати питання функціонування інформаційних систем у сфері лісового господарства. За висновком Комітету, проєкт не суперечить чинним на сьогодні міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує суттєвого доопрацювання з метою приведення у відповідність до положень Директиви 1999/105/ЄС, Регламенту 995/2010 та Регламенту 2023/1115 ЄС.

Проєкт Закону №11107 про внесення змін до статті 233 Кодексу законів про працю України щодо забезпечення права застосування необмеженого строку звернення працівника до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати. Проєкт пропонує зміни до законодаства, щоби передбачити, що у разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці звернення працівника до суду з позовом про стягнення заробітної плати, яка йому належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, встановлених законодавством, без обмеження будь-яким строком незалежно від того, чи були такі суми нараховані роботодавцем. Проєкт Закону, за висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №11226 про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо забезпечення рівних прав жінки та чоловіка на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу, а також зобов’язанням України, що випливають з її членства в Раді Європи.

Проєкт Закону №11136 про внесення змін до деяких законів України з питань охорони навколишнього природного середовища Збройними Силами України та військовими формуваннями Державної спеціальної служби транспорту. Мета проєкту Закону, як зазначено у пояснювальній записці, — вдосконалення правового регулювання та законодавчого визначення повноважень Міністерства оборони України у сфері охорони довкілля, необхідних для створення ефективної системи екологічного управління в структурі Міноборони, ЗСУ та збройних формуваннях Державної спеціальної служби транспорту. За висновком Комітету, проєкт Закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №11121 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного виконання рішень судів про участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї. Автори законопроєкту обґрунтовують необхідність його прийняття тим, що в національному законодавстві відсутній дієвий механізм для примусового виконання рішень стосовно доступу до дитини, встановлення побачень з дитиною. Виконання рішень судів, як зазначають автори, здійснюється формально, що не сприяє їх ефективній реалізації та може призводити до втрати емоційного зв’язку з дитиною для того з батьків, хто проживає окремо. Проєкт Закону, за висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, праву ЄС та зобов’язанням України щодо захисту прав людини в рамках правових механізмів Ради Європи.

Проєкт Закону №11158 про внесення змін до частини шостої статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо оплати праці державних службовців апаратів судів. У пояснювальній записці зазначено, що законопроєкт має на меті забезпечити належну оплату праці державних службовців апаратів судів через застосування до посадових окладів регіональних коефіцієнтів. За висновком Комітету, проєкт Закону не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням щодо комплексного реформування державного управління в частині справедливості заробітної плати на основі класифікації посад державної служби.

Проєкт Закону №4560 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, водночас, потребує доопрацювання із метою врахування у повному обсязі положень Регламенту (ЄС) №1071/2009 та принципу правової визначеності.

Проєкт Закону №5344-д про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.