Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

14 вересня 16:05
Оголошується відбір Експерта для надання експертної допомоги Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
докладніше...
01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

15-те засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС

19 Фото

Виїздне засідання Комітету 5-6 травня 2023 року

41 Фото

Робочі зустрічі в Італії складі міжпарламентської мережі United for Ukraine

4 Фото

22 серпня 2023, 09:18

Комітет розглянув законопроєкт, який пропонує зміни до Закону про нацменшини

На засіданні 18 серпня Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону №9610 Про внесення змін до Закону України “Про національні меншини (спільноти) України” щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України». Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України». Зокрема, закріпити оновлене визначення терміну «національні меншини (спільноти)», що базується на основі інклюзивного підходу та відповідає Рамковій конвенції про захист національних меншин 1995 року. Також пропонує передбачити державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до нацменшин. Забезпечити можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинках для громадян похилого віку тощо. Комітет ухвалив висновок, що Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції в частині захисту прав людини та сприятиме виконанню рекомендації Європейської Комісії, наданої у Висновку щодо заявки України на членство в ЄС.

На засіданні Комітет також розглянув та ухвалив висновки до таких законопроєктів:

проєкту Закону №9428 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо договорів керованого доступу. Цей документ, як вказано у пояснювальній записці, розроблено з метою подальшого розширення доступу пацієнтів до оригінальних (інноваційних) лікарських засобів, які закуповуються із застосуванням договорів керованого доступу. За висновком Комітету, положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №9587-д про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проєкт пропонує автоматизувати оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, передбаченого статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за несвоєчасне подання декларації. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції в частині боротьби з корупцією, але може призвести до порушення прав людини, тому потребує суттєвого доопрацювання.

Проєкт Закону №9485 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо адаптивного спорту. Як вказано у пояснювальній записці, мета проєкту — створити умови для формування та реалізації державної політики у сфері адаптивного спорту, сприяння залучення осіб з інвалідністю чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом, їхній фізичній, психологічній реабілітації, сприяння можливості до самостійного способу життя та залученості до місцевої спільноти. Документ, за висновком Комітету, не суперечить Угоді про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9499 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо вдосконалення діяльності спортивних федерацій та уточнення деяких положень). Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №3091 про державний екологічний контроль. Законопроєкт визначає правові та організаційні засади державного екологічного контролю щодо органів влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, фізичних осіб, а також встановлює підстави та порядок притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення законодавства про охорону довкілля. Також проєкт пропонує об’єднати контролюючі функції всіх діючих на сьогодні дерорганів у сфері охорони довкілля та його компонентів в один орган державного екологічного контролю, що діє на центральному та регіональному рівнях. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №8225 про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Проєкт пропонує спростити процедуру примусового вилучення згаданих об’єктів для будівництва або реконструкції критичної інфраструктури на період дії воєнного стану та протягом 10 років з дня припинення або скасування воєнного стану. За висновком Комітету, проєкт Закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, але потребує суттєвого доопрацювання з метою недопущення порушення прав третіх осіб.
 
Проєкт Закону №9512 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань реалізації товарів і транспортних засобів комерційного призначення. Законопроєкт, як вказано у пояснювальній записці, розроблено з метою уніфікації законодавства в частині оподаткування операцій з реалізації майна, що переходить у власність держави у визначених митним законодавством випадках. Комітет ухвалив висновок, що Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №8223 про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання. Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою імплементації в законодавство України стандартів захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання відповідно до права ЄС. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9419-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій». Документ пропонує внести зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні» та Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», щоб відновити подання звітів політичними партіями про майно, доходи, витрати. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та спрямований на виконання рекомендацій Європейської Комісії, наданих у Висновку щодо заявки України на членство в ЄС, але потребує доопрацювання з метою забезпечення повної відповідності міжнародним стандартам в частині прозорості звітування всіх доходів і витрат політичних партій.