Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Засідання Комітету щодо питання стану підготовки, затвердження та представлення на Першій...

31 Фото

Спеціальне засідання Комітету, присвячене розгляду Проекту Закону «Про ратифікацію Рамкової...

18 Фото

Виїзне засідання Комітету 16 квітня 2024 року у місті Чернівці

38 Фото

09 серпня 2023, 08:31

Комітет розглянув законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 8 серпня розглянув проєкт Закону №8384 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції. Проєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею відповідно до якої запровадити кримінальну відповідальність за невиконання, перешкоджання виконанню або ухилення від санкцій. Також додатково змінюються підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, у тому числі можливості їх ліквідації. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію та праву ЄС. Проте, регулюючи дану сферу правовідносин законом, держава повинна гарантувати, щоб такий закон передбачав ефективне, пропорційне та переконливе покарання за порушення обмежувальних заходів (санкцій).

Також на засіданні члени Комітету розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

проєкту Закону №9516 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття в лісах. Документ пропонує на законодавчому рівні визначити терміни щодо природних зон України, поділу території за природними зонами в розрізі територіальних громад, спрощення процедури погодження та затвердження матеріалів лісовпорядкування та розрахункової лісосіки, підвищення ефективності поліпшення санітарного стану лісів, а також наближення природоохоронного законодавства України до вимог законодавства ЄС. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу, але потребує доопрацювання з метою врахування положень Директиви 2011/92/ЄС, Регламенту 2023/1115.

Проєкт Закону №6532 про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо удосконалення процедур оплати інституційної акредитації, акредитації освітніх програм закладів вищої освіти. Законопроєкт пропонує доповнити Закон України «Про публічні закупівлі» пунктом 24, яким передбачити, що на випадки, коли предметом закупівлі є послуги з акредитації освітніх програм, інституційної акредитації закладу вищої освіти, що надаються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, дія Закону України «Про публічні закупівлі» не поширюється. За висновком Комітету, положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №9456 про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану. Проєкт пропонує встановити, що Митний контроль та митне оформлення біометану, що переміщується трубопровідним транспортом через митний кордон України, за зовнішньоекономічними договорами здійснюється у порядку, передбаченому для природного газу. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №9473 про внесення змін до абзацу п’ятого частини четвертої статті 380 Митного кодексу України щодо збільшення строку для тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування для громадян-резидентів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Проєкт пропонує надати можливість так5им громадянам користуватись на митній території України тимчасово ввезеними транспортними засобами протягом одного року, замість 60 календарних днів, як це є зараз.  Положення проєкту, за висновком Комітету, не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №8402 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та деяких інших законів України щодо посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проєкт, зокрема, пропонує вивести САП зі структури Офісу Генерального прокурора та реорганізувати її на окремий орган прокуратури; наділити керівника САП повноваженнями, аналогічними до повноважень Генпрокурора, у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України та суддів Вищого антикорупційного суду.
Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правої визначеності. Також Комітет звертає увагу на необхідність узгодження таких ініціатив з органами, які відповідальні за антикорупційну політику згідно з Антикорупційною стратегію на 2021 – 2025 роки, затвердженою Верховною Радою України.

Проєкт Закону №9169 про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану. Проєкт пропонує доповнити статтю 21 Закону України «Про лікарські засоби» положеннями, згідно з якими на період дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після припинення або скасування такого стану продаж лікарських засобів здійснюється без рецепта лікаря, крім наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодіючих, отруйних, радіоактивних та імунобіологічних лікарських засобів. За висновком Комітету, проєкт Закону не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №8244 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах. Комітет ухвалив висновок, що підготовлений до другого читання проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №5431 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України. За висновком Комітету, проєкт Закону, підготовлений до другого читання (в редакції від 25.07.2023 року), суперечить Угоді про асоціацію в частині внесення змін в законодавство про державну допомогу, потребує доопрацювання, зокрема, з метою приведення термінології до вимог статей 262 та 264 Угоди про асоціацію, комплексного врахування положень статті 3 Регламенту 139/2004 щодо підходів до визначення концентрацій.

Проєкт Закону №6576 про цифровий контент та цифрові послуги. Законопроєктом визначено сферу цивільних правовідносин, на які поширюються його положення, виокремлено суб’єктивні та об’єктивні критерії відповідності цифрового контенту та (або) цифрової послуги умовам укладеного договору, встановлено правові наслідки ненадання цифрового контенту та (або) цифрової послуги за договором, а також невідповідності наданого цифрового контенту та (або) цифрової послуги вимогам, що передбачені Законом. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону підготовлений до другого читання (в редакції від 03.08.2023 року) не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.