Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

14 вересня 16:05
Оголошується відбір Експерта для надання експертної допомоги Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
докладніше...
01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

15-те засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС

19 Фото

Виїздне засідання Комітету 5-6 травня 2023 року

41 Фото

Робочі зустрічі в Італії складі міжпарламентської мережі United for Ukraine

4 Фото

20 липня 2023, 08:42

Комітет розглянув законопроєкт, який пропонує визначити критерії ідентифікації держави-терориста

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 19 липня розглянув проєкт Закону №8002 про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму. Відповідно до пояснювальної записки законопроєкт пропонує юридично кваліфікувати дії держав, які вчиняють акти тероризму, що відрізняє їх від інших суб’єктів терористичної діяльності, а також держав, які фінансово та іншим чином допомагають таким державам (спонсорують їх). Законопроєкт спрямований на визначення порядку обліку таких держав та впровадження юридичних наслідків у вигляді санкцій. Він також дає визначення поняття «держава-терорист» та визначає критерії ідентифікації держави, як терориста. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону частково відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України, але потребує доопрацювання з метою максимального врахування положень Женевської декларації про тероризм, а також принципу правової визначеності.

Також на засіданні були ухвалені висновки щодо таких законопроєктів:

проєкту Закону №9384 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини. Законопроєкт, як зазначено в пояснювальній записці, розроблено для запровадження комплексного та системного підходу до формування та реалізації державної політики в частині розвитку телемедицини через підвищення якості й доступності медичних послуг, розширення можливостей для пацієнтів. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності.

Проєкт Закону №9402 про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів. Документ пропонує запровадити в національне митне законодавство положення щодо застосування Форми 302, яка використовується для переміщення військової техніки та інших товарів підрозділів збройних сил держав-членів Європейського Союзу та НАТО, а також створення передумов для започаткування процесу підготовки та підписання міжнародних угод про використання в державах-членах ЄС або НАТО Форм 302, що оформлюватимуться для підрозділів Збройних Сил України, які направляються до інших держав. Комітет ухвалив висновок, що положення законопроєкту не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №9312 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо вдосконалення механізму публічних закупівель товарів з локалізацією виробництва в Україні. За висновком Комітету, положення проєкту закону частково суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №7164 про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в Україні. Законопроєкт пропонує внести зміни до розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” в частині доповнення його положенням, яке передбачає, що положення цього Закону у період воєнного стану не застосовуються. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону №7164 не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №7126 про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №9242 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Метою законопроєкту, як зазначено в пояснювальній записці, є запровадження земельного сервітуту та спрощення процедури встановлення (розміщення) тимчасових технічних засобів та/або споруд інфраструктури електронних комунікаційних мереж для розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж загального користування та/або інфраструктури, що надасть змогу забезпечити оперативне розгортання цифрової інфраструктури на території України з метою безперебійного забезпечення населення мобільним зв'язком та доступом до мобільного інтернету. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою забезпечення повноцінної реалізації спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури.

Проєкт Закону №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. Проєкт пропонує запровадити обов’язкову накопичувальну систему пенсійних накопичень. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень Регламенту 2019/1238.

Проєкт Закону №6368-д про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону частково враховує міжнародно-правові зобов’язання України, але потребує суттєвого доопрацювання з метою забезпечення повної відповідності Конвенції про громадянство, Конвенції про права дитини та законодавства ЄС щодо захисту персональних даних.

Проєкт Закону №6462 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом обладнаним шинами з порушенням установлених законодавством вимог. Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №4461 про території Смарагдової мережі. Метою проєкту Закону, відповідно до пояснювальної записки, є встановлення правових і організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу, а також міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері охорони тваринного світу.

Проєкт Закону №9311-1-д  про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України. Комітет ухвалив висновок, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу.

Проєкт закону №9095 про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. Проєкт пропонує посилити відповідальність за порушення суб’єктами господарювання (працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг), а також громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, законодавства про захист прав споживачів. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності.