Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

14 вересня 16:05
Оголошується відбір Експерта для надання експертної допомоги Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
докладніше...
01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

15-те засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС

19 Фото

Виїздне засідання Комітету 5-6 травня 2023 року

41 Фото

Робочі зустрічі в Італії складі міжпарламентської мережі United for Ukraine

4 Фото

16 червня 2023, 14:39

Комітет розглянув законопроєкт про запобігання дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 16 червня розглянув проєкт Закону №9340 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо врегулювання питання запобігання випадкам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці. Проєкт пропонує внести зміни до законодавства, якими зобов’язати поліцейських не допускати дискримінації, у тому числі за ознакою статі, чи сексуальних домагань, а керівника – організувати службову діяльність підлеглих з неухильним дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Окремо передбачаються особливості формування дисциплінарної комісії, якою проводиться службове розслідування, пов’язане з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальним домаганням, зокрема призначення до її складу представників обох статей у рівному співвідношенні. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію, праву ЄС та зобов’язанням України у рамках Ради Європи.

Також на засіданні члени Комітету розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

проєкту Закону №9234 про хміль та хмелепродукти. Документ пропонує, зокрема, привести у відповідність із законодавством ЄС термінологію щодо хмелю та хмелепродуктів. Також розробити нормативно-правові акти, необхідні для визначення правил сертифікації хмелю та хмелепродуктів. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу, водночас потребує суттєвого доопрацювання з метою врахування положень Регламенту 1850/2006. Щодо альтернативного законопроєкту №9234-1 про особливості вирощування (виробництва) та переробки рослин хмелю та інших культур, які використовуються в аграрному секторі Комітет ухвалив висновок, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву ЄС, але потребує доопраціювання з метою врахування положень Регламентів 1308/2013, 1850/2006 та 1295/2008.

Проєкт Закону №9315 про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів. За висновком Комітету, положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №9348 про внесення змін до Податкового кодексу України в частині акцизного податку на пальне. Проєкт, за висновком Комітету, суперечить acquis ЄС, водночас, беручи до уваги положення Угоди про асоціацію щодо умов та терміну імплементації Директиви Ради № 2003/96/ЄС, на цей момент, не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №9095 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. Метою законопроєкту, як зазначено в пояснювальній записці, є посилення відповідальності за порушення працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг законодавства про захист прав споживачів. Комітет ухвалив висновок, що проєкт не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності.

Проєкт Закону №8354 про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо врахування вимог безпеки дорожнього руху при плануванні та забудові територій. На думку ініціатора законопроєкту, виходячи з європейської практики планування забудови територій має важливе значення для забезпечення безпеки дорожнього руху. Натомість в Україні питання безпеки дорожнього руху не є обов’язковими для врахування при розробленні містобудівної документації, проектуванні та будівництві. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону відповідає Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Проєкт Закону №9222 про внесення змін до статті 279 Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за блокування і захоплення об’єктів портової інфраструктури морського порту та об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту. Метою законопроєкту є забезпечення можливості захисту від протиправних посягань на об’єкти транспортної інфраструктури, які не є самостійними транспортними підприємствами, однак захоплення чи блокування роботи яких становить значну суспільну небезпеку. За висновком Комітету, законопроєкт відповідає Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України.

При опрацюванні проєктів законів частково були враховані пропозиції проєкту Фонду «Відродження», який реалізовує ГО «Євроатлантичний курс»."