Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Засідання Комітету щодо питання стану підготовки, затвердження та представлення на Першій...

31 Фото

Спеціальне засідання Комітету, присвячене розгляду Проекту Закону «Про ратифікацію Рамкової...

18 Фото

Виїзне засідання Комітету 16 квітня 2024 року у місті Чернівці

38 Фото

08 червня 2023, 15:09

Комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок»

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 7 червня розглянув проєкт Закону №0207 про ратифікацію Угоди між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, щодо участі України в програмі Європейського Союзу «Єдиний ринок» (2021 – 2027). «Єдиний ринок» — це програма фінансової підтримки ЄС (4.2 млрд євро на 7 років), яка дає можливість посилити та підвищити прозорість Єдиного ринку та забезпечити розвиток його потенціалу задля створення робочих місць, координувати заходи та зменшити адміністративні бар’єри. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України ухвалити проєкт закону за основу та в цілому.

Також на засіданні члени Комітету розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

проєкту Закону №0204 про ратифікацію Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку. Метою Додаткового протоколу є сприяння збереженню та сталому використанню біологічного різноманіття з урахуванням ризиків для здоров’я людини шляхом запровадження міжнародних правил і процедур у галузі відповідальності та відшкодування, пов’язаних із живими зміненими організмами. Комітет вирішив рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України дляу хвалення за основу і в цілому.

Проєкт Закону №9338 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. За висновком Комітету, законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу, водночас потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положень Директиви 2013/59/Євратом.

Проєкт Закону №9138 про проєкти національного інтересу у сфері енергетики.  Законопроєкт передбачає визначити такі поняття, як «проєкти національного інтересу в сфері енергетики», «проєкти спільного інтересу Енергетичного Співтовариства» та «проєкти взаємного інтересу». А також визначити порядок відбору вищезазначених проєктів, критерії їх відбору, створити міжвідомчу комісію із забезпечення реалізації проєктів національного інтересу у сфері енергетики. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу, водночас потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положень Регламенту 347/2013.

Проєкт Закону №9322 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України. У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що він забезпечить однозначне розуміння та правозастосування окремих положень Закону України «Про Конституційний Суд України», а також виконання додаткових рекомендацій Венеційської комісії, які Комісія висловила у висновку від 16-17 грудня 2022 року та листі від 25 січня 2023 року. За висновком Комітету, проєкт Закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, але потребує доопрацювання з метою повного врахування рекомендацій Венеційської комісії та дотримання принципу правової визначеності. Водночас необхідним є отримання висновку Венеційської комісії до даного проєкту Закону. Такий самий висновок члени Комітету ухвалили щодо альтернативних законопроєктів №9322-1 та №9322-2. Щодо законопроєкту №9322-3 Комітет ухвалив висновок, що він за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, але потребує доопрацювання з метою повного врахування рекомендацій Венеційської комісії. Водночас необхідним є отримання висновку Венеційської комісії до даного проєкту Закону.

Проєкту Закону №7033-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень». Проєкт пропонує на законодавчому рівні відтермінувати загальний та повний доступ до окремих судових рішень, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень, а також обмежити оприлюднення окремої інформації в судових рішення. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону частково враховує міжнародно-правові зобов’язання України та потребує суттєвого доопрацювання з метою дотримання верховенства права та основоположних прав і свобод людини, а також усунення причин, що можуть зашкодити неупередженості суду при прийнятті рішень.

Проєкт Закону №9330 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України. Документ, як зазначено в пояснювальній записці, спрямований  на вдосконалення державної політики у сфері захисту економічної конкуренції, посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету України, підвищення ефективності системи захисту економічної конкуренції. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до Регламенту 139/2004.

Проєкт Закону №9163 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законів України щодо запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №7482 про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» щодо тари для розливу коньяку та бренді. За висновком Комітету, норми проєкту закону, за своєю метою, частково не відповідають acquis ЄС,  та потребують приведення у відповідність до принципу правової визначеності. Щодо альтернативного законопроєкту №7482-1 Комітет ухвалив висновок, що його норми, за своєю метою, не суперечать acquis ЄС, водночас потребують приведення у відповідність до принципу правової визначеності.

Проєкт Закону №6331 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо посилення державного фінансового контролю. Положення проєкту, за висновком Комітету, не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №9183 про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про дорожній рух" щодо імплементації окремих положень Конвенції про дорожній рух. Проєкт пропонує скасувати заборону на транспортні засоби з правостороннім розташуванням керма. За висновком Комітету, проєкт Закону відповідає Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Проєкт Закону №9238 про внесення змін до статті 29 Закону України "Про дорожній рух" щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону відповідає Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Проєкт Закону №8356 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вивчення правил безпеки дорожнього руху. Проєкт закону відповідає Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Проєкт Закону №4482 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави. За висновком Комітету, проєкт Закону частково відповідає зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, потребує доопрацювання з метою врахування зазначених положень Директиви 2013/36.

Проєкт Закону №7629 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльності. Комітет ухвалив висновок, що підготовлений до другого читання проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію та праву Європейського Союзу.

При опрацюванні проєктів законів частково були враховані пропозиції проєкту Фонду «Відродження», який реалізовує ГО «Євроатлантичний курс».