Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Зустріч з делегацією Групи Зелених у Європарламенті

9 Фото

LXVIII пленарне засідання COSAC

21 Фото

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

17 березня 2023, 15:45

Комітет розглянув законопроєкт, що стосується виконання умов кандидатства на вступ до ЄС

На засіданні 17 березня Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув Проєкт Закону №8071 про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської Комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу. Як вказано у пояснювальній записці, проєкт Закону спрямований на те, щоб виконати вимоги Єврокомісії, якими супроводжувалося надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС. Він пропонує відновити процедури, спрямовані на боротьбу з корупцією та утвердження верховенства права в Україні.

Зокрема, відновити електронне декларування для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності.

 

На засіданні члени Комітету також розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

 

проєкту Закону №9012 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження реєстру видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії. У цьому документі запропоновано встановити законодавчі основи для створення і функціонування реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел. Комітет ухвалив висновок, що проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу. Водночас, відповідно до пункту 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію, Україна зобов’язана провести консультації з Єврокомісією щодо оцінки сумісності законопроєкту з відповідними положеннями права ЄС. Такий самий висновок Комітет ухвалив і щодо альтернативних законопроєктів №9012-1 та №9012-2. 

 

Проєкт Закону №5240 про найм і працевлаштування моряків. Метою законопроєкту, як вказано у пояснювальній записці, є «правове врегулювання державної політики у сфері працевлаштування такої категорії працівників, як моряк», а також «створення та функціонування саморегулівної організації крюінгових компаній». Комітет ухвалив висновок, що з метою забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до Угоди про асоціацію, розгляд проєкту Закону необхідно відтермінувати до ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві.

 

Проєкт Закону №8415 про державний контроль за міжнародними передачами стратегічних товарів. Документ, як зазначено в пояснювальній записці, розроблено, щоб визначити на законодавчому рівні шляхи удосконалення механізму правового регулювання у сфері державного експортного контролю, привести законодавство у відповідність до концептуальних підходів, що визначені законодавчими актами країн-членів ЄС у цій сфері. За висновком Комітету, проєкт за заявленою метою не суперечить Угоді про асоціацію, частково відповідає положенням Регламенту 2021/821 та потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до зазначених положень права ЄС та усунення правової невизначеності.

 

Законопроєкт №8418 про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо спрощення процедури зміни відомостей про місце перебування юридичної особи. Проєкт пропонує виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про місце перебування юридичної особи на підставі заяви власника приміщення у разі реєстрації такої особи без його відома. А також звільнити власника приміщення від сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо виключення відомостей про місце перебування юридичної особи. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону суперечить Угоді про асоціацію, праву Європейського Союзу, зокрема, положенням Директиви 2017/1132.

 

Проєкт Закону №9014 про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення транзиту на умовах цього Кодексу. Законопроєкт пропонує розширити можливості використання митних декларацій та електронної транзитної системи, запроваджених внаслідок приєднання України до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. Зокрема, для здійснення не лише транскордонних перевезень вантажів, а й для внутрішніх перевезень вантажів під митним контролем територією України. Проєкт Закону, за висновком Комітету, не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень Регламенту 2015/2447. Щодо альтернативного законопроєкту №9014-1 Комітет ухвалив висновок, що документ не суперечить Угоді про асоціацію та праву Європейського Союзу.

 

Проєкт Закону №8142 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо вдосконалення кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Проєкт Закону, за висновком Комітету, відповідає цілям Угоди про асоціацію. 

 

Проєкт Закону №8378 про внесення змін до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. Проєкт пропонує запровадити обов’язкове підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямку надання психологічної підтримки. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону відповідає цілям Угоди про асоціацію. 

 

Також Комітет з питань інтеграції України до ЄС здійснив експертизу підготовленого до другого читання законопроєкту №8146 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом». За висновком Комітету, проєкт Закону частково відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері європейської інтеграції, але потребує суттєвого доопрацювання з метою забезпечення його відповідності праву ЄС, зокрема Директиві 2016/681/ЄС та Директиві 2004/82/ЄС, а також принципу правової визначеності.