Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Зустріч з делегацією Групи Зелених у Європарламенті

9 Фото

LXVIII пленарне засідання COSAC

21 Фото

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

23 листопада 2022, 13:47

Комітет розглянув законопроєкти про пільги на ввезення товарів для відновлення енергетичної інфраструктури

На засіданні 22 листопада комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкти, які пропонують звільнити від оподаткування податком на додану вартість товари від донорів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Це, зокрема, проєкт Закону №8196 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. Документ пропонує встановити, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість товари, які надаються безоплатно як допомога від донорів для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. За висновком Комітету, проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас окремі його норми потребують доопрацювання з метою приведення їхніх положень до вимог статті 282 Угоди про асоціацію.

На засіданні Комітет також розглянув і ухвалив висновки щодо таких законопроєктів:

Проєкт Закону №6504 про службу в органах місцевого самоврядування. Проєкт закріплює принцип політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування. Передбачає зміни щодо упорядкування проведення відкритих конкурсів на посади службовців місцевого самоврядування; опублікування оголошення про конкурс та результатів його проведення через Єдиний портал вакансій публічної служби. Проєкт Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію.

Проєкт Закону №7689 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція). Законопроєкт, як вказано у пояснювальній записці, передбачає зменшення кількості дозвільних документів та врегулювання проблеми правової невизначеності щодо забезпечення оприлюднення інформації про документи дозвільного характеру. За висновком Комітету, законопроєкт за заявленою метою не суперечить Угоді про асоціацію, але водночас потребує додаткового опрацювання в частині забезпечення належного рівня захисту довкілля.

Проєкт Закону №6475 про допоміжні репродуктивні технології. Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є регламентація механізму, порядку та умов проведення лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій. Проєкт Закону, за висновком Комітету, відповідає цілям Угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою повного врахування положень Директиви 2004/23/ЄС та забезпечення принципу недискримінації. Щодо альтернативного законопроєкту №6475-1 Комітет ухвалив висновок, що він відповідає цілям Угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою повного врахування положень Директиви 2004/23/ЄС та забезпечення принципу юридичної визначеності. Щодо другого альтернативного законопроєкту №6475-2 члени Комітету ухвалили висновок, що він відповідає цілям Угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою повного врахування положень Директиви 2004/23/ЄС у частині надання дозволу щодо імпорту та експорту людських тканин і клітин.

Проєкт Закону №4274 про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації». Законопроєкт має на меті забезпечити функціонування енергосервісу як механізму залучення приватних інвестицій у проєкти з підвищення енергоефективності об’єктів державної та комунальної форм власності. Проєкт Закону за заявленою метою не суперечить Угоді про асоціацію. Щодо альтернативного законопроєкту №4274-1 Комітет ухвалив висновок, що він за заявленою метою не суперечить Угоді про асоціацію водночас відповідно до пункту 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію Україна зобов’язана провести консультації з Європейською Комісією щодо сумісності законопроєкту з відповідними положеннями права ЄС. Тому необхідно відтермінувати розгляд законопроєкту до отримання відповідного висновку Європейської Комісії.

Проєкт Закону №8176 про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України. Законопроєкт розроблено з метою є виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі, забезпечення проведення морською пошуково-рятувальною службою ефективних операцій з пошуку та рятування людей. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №8155 про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо використання пішоходами світлоповертальних елементів в темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості. Проєкт Закону не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та праву ЄС.

Проєкт Закону №8119 про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства. Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №8149 про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників. Проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Євросоюзу.

Законопроєкт №5149 щодо реформування системи перевезень пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом відповідно до стандартів Євросоюзу. Законопроєкт, зокрема, пропонує з метою протидії корупції і посилення конкуренції  конкурси із визначення перевізників на комерційних маршрутах перевести на електронні майданчики в онлайн-режим. За висновком Комітету, проєкт у частині надання компенсації не в повній мірі відповідає статті 93 ДФЄС, Директиві 2014/25/ЄС, Регламенту (ЄС) 1370/2007 та Настановам Європейської Комісії, потребує доопрацювання з метою врахування параграфу 3 статті 7 Регламенту (ЄС) 1370/2007, якою визначено інформацію, що підлягає оприлюдненню протягом одного року з дати присудження прямого контракту для послуг публічного інтересу, врахування концепції послуг загального економічного інтересу, що випливає з права ЄС, охоплення ширшого обсягу видів пасажирських перевезень, відповідно до Регламенту (ЄС) 1370/2007, а також  потребує висновку Антимонопольного комітету України.

Проєкт Закону №7350 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом. Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є удосконалення виявлення, запобігання, припинення, розкриття та розслідування терористичних актів, мінімізація та (або) ліквідація наслідків проявів тероризму, удосконалення кримінально-правової кваліфікації форм співучасті у злочинах, вчинених з терористичною метою. За висновком Комітету, проєкт Закону відповідає цілям Угоди про асоціацію, проте потребує уточнення термінології для дотримання принципу правової визначеності.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС також здійснив додаткову експертизу до проєкту Закону №5431 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України. Комітет ухвалив висновок, що цей проєкт Закону, підготовлений до другого читання, суперечить Угоді про асоціацію в частині внесення змін у законодавство про державну допомогу.

Щодо проєкту Закону №8197 про внесення зміни до Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України Комітет ухвалив висновок, що він не відповідає праву Європейського Союзу. Також праву ЄС не відповідають закнопроєкти №8182  та №8183 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільг на ввезення і постачання окремих товарів, що є критично важливими для українського суспільства в холодну пору 2022/2023 року, водночас прийняття цих законопроектів на період дії воєнного стану не суперечитеме Угоді про асоціацію.