Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Візит української делегації до Брюсселю (Королівство Бельгія)

27 Фото

Виїздне засідання Комітету 15-16 вересня 2021 року

13 Фото

21 жовтня 2021, 09:11

Комітет підтримав законопроєкт, який пропонує зміни до Закону про оцінку впливу на довкілля

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 20 жовтня розглянув проєкт закону №5766. Цей документ пропонує внести зміни до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», щоб удосконалити процедуру такої оцінки. Оцінка впливу на довкілля — це один із найдієвіших європейських інструментів із захисту довкілля. В Україні ця процедура сьогодні триває в середньому пів року. Законопроєкт №5766, зокрема, пропонує зміни, які допоможуть скоротити її тривалість, а також закріпити на законодавчому рівні підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та підстави для відмови у видачі такого висновку. №5766 також передбачає перехід на електронний формат документообігу. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт відповідає праву ЄС та Угоді про асоціацію. Щодо альтернативного проєкту — №5766-1 Комітет вирішив, що він потребує доопрацювання з метою належного врахування положень Директиви 92/43/ЄЕС. Крім того, зміни, які пропонуються у проєкті Закону і стосуються процедури оцінки впливу на довкілля щодо територій Смарагдової мережі, потребують узгодження зі змінами до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», запропонованими у законопроєктах «Про території Смарагдової мережі» (реєстр. № 4461 від 04.12.2020) та «Про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні)» (реєстр. № 4461-1 від 26.07.2021). Адже саме у цих законопроєктах пропонується встановити правові та організаційні засади визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, а також правові та організаційні засади оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі ухвалення рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі.

На засіданні Комітет розглянув і ухвалив висновки також щодо таких законопроєктів:

проєкт Закону №6097 щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Законопроєкт має на меті внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України для спрощення доступу до електронних послуг. Документ, зокрема, пропонує спростити порядок отримання електронних довірчих послуг посадовими особами підрозділів Нацполіції, посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що відповідає за безпеку на наземному транспорті, а також інспекторами з паркування.  За висновком Комітету, проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Законопроєкт №5359 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності. Проєкт пропонує змінити чинний перелік видів покарань та запровадити новий вид покарання — пробаційний нагляд. Його суть в обмеженні прав і свобод засудженого, що спрямоване на його виправлення, без ізоляції від суспільства. На особу, засуджену до пробаційного нагляду, можуть бути покладені обов’язки. Зокрема, суд може зобов’язати носити засіб електронного контролю та перебувати за вказаною у рішенні суду адресою. Також проєкт закону передбачає, що всі засуджені матимуть конкретний план відбування покарання, спрямований на їхнє виправлення шляхом роботи над ризиками, які призводять до вчинення злочинів. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт за метою не суперечить Угоді про асоціацію, проте порушує принцип недискримінації та потребує суттєвого доопрацювання з метою недопущення порушення принципу правової визначеності.

Проєкт Закону №5793. Законопроєкт пропонує збільшити ставки вивізного мита за кодом на відходи та брухт з алюмінію – з 15% до 27%, а також встановити вивізне мито на сировину-напівфабрикати (алюмінієві сплави) для українських виробників алюмінієвих виробів — на рівні 27%. Комітет ухвалив рішення рекомендувати головному комітету провести додаткові консультації з Кабінетом Міністрів України та врахувати позицію Уряду щодо наявності відповідних правових підстав для запровадження ставки експортного мита на відходи, брухт та вироби з алюмінію на рівні 27%.

Проєкт Закону №4639 про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо захисту прав побутових споживачів природного газу. Положення законопроєкту не суперечать цілям Угоди про асоціацію,  водночас потребують доопрацювання з метою повного врахування статті 8 «Газо- та теплопостачання» Директиви 2014/25/ЄС «Щодо здійснення закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та секторі поштових послуг, яка скасовує Директиву 2004/17/EC».

Проєкт Закону №4390 про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (щодо забезпечення діяльності професійних спілок). Документ пропонує змінити положення законодавства щодо державної реєстрації профспілок, їхніх організацій та об’єднань профспілок. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №5739 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства. Ці зміни, як вказано у пояснювальній записці до проєкту, мають спростити процедуру відновлення платоспроможності фізичної особи. Проєкт, за висновком Комітету, не суперечить праву Європейського Союзу, але потребує доопрацювання з метою врахування зазначених положень Регламенту 2015/848.

Проєкт Закону №5797 щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Члени Комітету ухвалили рішення, що проєкт за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію.

Проєкт Закону №5611 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо енергетичної утилізації відходів. Законопроєкт, зокрема, пропонує запровадити новий термін – «відновлюване паливо з відходів» як альтернативний вид палива та його обов’язкову сертифікацію. Також пропонує законодавчо визначити особливості відносин у сфері виробництва та використання відновлюваного палива з відходів. Законопроєкт, за висновком Комітету, потребує суттєвого доопрацювання, щоб привести його у відповідність до вимог Директиви 2010/75/ЄС. Також, за Додатком ХХVII-A Угоди про асоціацію, Україна зобов’язана провести консультації з Європейською Комісією, щоб оцінити, чи сумісний законопроєкт з відповідними положеннями права ЄС.