Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Візит української делегації до Брюсселю (Королівство Бельгія)

27 Фото

Виїздне засідання Комітету 15-16 вересня 2021 року

13 Фото

12 жовтня 2021, 13:12

Комітет з питань інтеграції України до ЄС підтримав законопроєкт щодо охорони та збереження особливо цінних ділянок природних водойм

На засіданні 12 жовтня Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт №5413 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони та збереження особливо цінних ділянок природних водойм та водотоків. Мета проєкту, як вказано у пояснювальній записці, — зберегти у природному стані унікальні ділянки природних водойм та водотоків, що не зазнали впливу людини або ті, де такий вплив є незначним. Законопроєкт дає перелік вимог, за якими ту чи іншу територію чи об’єкт можна вважати особливо цінною ділянкою природних водойм та водотоків, а також встановлює особливий правовий режим їхньої охорони та використання. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Члени Комітету також розглянули і ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

проєкт Закону №0127 про ратифікацію Протоколу про право, що застосовується до зобов'язань про утримання. У Протоколі регулюються правовідносини щодо стягнення аліментів на дітей, аліментів на одного з подружжя та визначення розміру аліментних виплат. Він запроваджує уніфіковані правила до зобов’язань про утримання, розвиває та доповнює Гаазьку конвенцію від 23 листопада 2007 року про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Комітет вирішив підтримати законопроєкт та рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення за основу та в цілому.

Проєкт Закону №6107 про внесення змін до Закону України «Про міжнародне приватне право», у зв'язку з ратифікацією Протоколу про право, що застосовується до зобов'язань про утримання. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Законопроєкт №5884 про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій. Мета проєкту — створити систему регулярних внутрішніх (адміністративних) і зовнішніх пенітенціарних інспекцій, щоб забезпечити контроль за додержанням прав і свобод людини і громадянина в місцях позбавлення волі. За висновком Комітету, документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №5353 про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу. Проєкт розроблено відповідно до зобов’язань, взятих згідно з додатком XV до Угоди про асоціацію з ЄС. Комітет ухвалив висновок, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції за винятком положення щодо внесення змін до пункту 10 статті 38 Митного кодексу, яке не відповідає статті 5 Розділу ІІ Протоколу щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративної співпраці до Глави 1 Розділу IV Угоди про асоціацію та Регламенту № 2015/2446. Такий самий висновок Комітет ухвалив і щодо альтернативного проєкту Закону №5353-1.

5636 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків з платників податків — суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері сільського господарства. Документ пропонує, зокрема, запровадити умови застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті сільськогосподарських товарів тільки після надходження валютної виручки за такі експортовані товари. За висновком Комітету законопроект у цілому не суперечить Угоді про асоціацію. Разом з тим, з метою досягнення повної відповідності з Директиви № 2006/112/ЄС у частині запропонованих законопроектом змін до пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України пропонується доповнити термін “постачання товарів” роз’ясненням, що ліквідація сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин платника податків не повинна вважатись “постачанням товару” лише в тому випадку, якщо вона здійснюється без виплати компенсації.

Проєкт Закону №5020 про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівель суб'єктів природних монополій. Документ пропонує уточнити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з розподілу природного і нафтового газу трубопроводами, розподілу електричної енергії електромережами, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, транспортування теплової енергії  – є замовниками, які здійснюють закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Цей законопроєкт не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Щодо альтернативного законопроєкту №5020-1 Комітет ухвалив висновок, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, за винятком змін до п. 8 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», які не відповідають вимогам Директиви 2014/25/ЄС.

Проєкт Закону №5860 про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Документ пропонує внести зміни до визначень термінів «радіоактивний матеріал», «ядерні установки»; визначити терміни «відпрацьоване ядерне паливо» та «радіоактивна речовина» відповідно до права ЄС, привести у відповідність до положень Директиви Ради 2014/87/Євратом положення Закону, які стосуються вдосконалення ядерного законодавства. Комітет вирішив, що законопроєкт не суперечить праву ЄС. Водночас, за пунктом 5 Додатку ХХVII-A Угоди про асоціацію Україна має отримати висновок Єврокомісії щодо того, чи відповідають положення законопроєкту праву Європейського Союзу.

Законопроєкт №5886 про офіційну статистику. Проєкт розроблений на виконання статті 355 глави 5 розділу V Угоди про асоціацію з ЄС. За Угодою, національна статистична система має дотримуватися Фундаментальних принципів ООН, враховувати acquis ЄС у сфері статистики, зокрема Кодексу норм європейської статистики, щоб гармонізувати статистичну систему з європейськими нормами та стандартами. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, проте потребує доопрацювання в частині врахування положень acquis ЄС щодо статистичних даних, пов’язаних з гендерною рівністю.

Проєкт Закону №5837 про основні засади державного нагляду (контролю). Документ має реформувати систему перевірок бізнесу. Із нововведень — він пропонує створити інститут добровільного аудиту компанії як альтернативу державному нагляду. Також створює можливість здійснювати заходи державного нагляду та обмін документами в електронній формі, коли взаємодія з органами контролю відбуватиметься через безкоштовний е-кабінет. Комітет ухвалив висновок, що документ за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, з метою приведення у відповідність до положень Регламенту 765/2008 та дотримання принципу правової визначеності.

Проєкт Закону №5819 про рейтингування. Документ пропонує встановити правові засади визначення рейтингів та їхнього використання, привести діяльність рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС №1060/2009, а також встановити відповідальність для рейтингових агентств за порушення вимог законодавства. За своєю метою законопроєкт не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, з метою врахування положень Регламенту 1060/2009.