Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Візит української делегації до Брюсселю (Королівство Бельгія)

27 Фото

Виїздне засідання Комітету 15-16 вересня 2021 року

13 Фото

07 жовтня 2021, 08:50

Комітет з питань інтеграції України до ЄС підтримав законопроєкти щодо розвитку в Україні сільських територій

На засіданні 6 жовтня Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув два законопроєкти, які пропонують заходи, щоб стимулювати розвиток сільських територій в Україні. Це Проєкт Закону №5584 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Фонду розвитку сільських територій та альтернативний до нього №5584-1. Документи пропонують створити Фонд розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури, мережі інтернет, енергозбереження, освіти та медицини у сільській місцевості. Обидва законопроєкти, за висновком Комітету, не суперечить праву Європейського Союзу.

На засіданні члени Комітету також розглянули і ухвалили висновки щодо таких проєктів законів:

проєкт Закону №0124 про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України ухвалити проєкт закону за основу та в цілому.

Проєкт Закону №5705 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Запровадження електронного квитка, як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, — одна з ключових реформ транспортної галузі. Відтак проєкт розроблено з метою реалізації цієї реформи. За висновком Комітету, законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, однак потребує доопрацювання з метою врахування положень Директиви (ЄС) 2010/40 Європейського Парламенту і Ради від 7 липня 2010 року і делегованого Регламенту (ЄС) 2017/1926 про надання мультимодальних інформаційних послуг для подорожей на території ЄС. Такий самий висновок члени Комітету ухвалили і щодо альтернативного проєкту №5705-1.

Проєкт Закону №5810. Він пропонує зміни до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію в частині звільнення від сплати ввізного мита. Проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас окремі його положення потребують доопрацювання з метою повного врахування норм Регламенту Ради (ЄС) №1186/2009 від 16.11.2009 року про створення спільної системи звільнення від мита, передбачених Угодою.

Проєкт Закону №5452 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення правового підґрунтя для розвитку галузі виробництва крафтових алкогольних напоїв в Україні. Документ, зокрема, пропонує надати право малим виробникам дистиляту сільськогосподарського походження, які виготовляють спиртні напої виключно з дистиляту сільськогосподарського походження власного виробництва, здійснювати оптову торгівлю зазначеними спиртними напоями без отримання окремої ліцензії. Законопроєкт за своєю метою не суперечить цілям Угоди про асоціацію, проте потребує суттєвого доопрацювання щодо приведення його положень у відповідність до вимог Директиви Ради 92/83/ЄЕС про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої, Регламенту Європейського Парламенту і Ради 110/2008 про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень спиртних напоїв, а також статті 282 Угоди про асоціацію щодо забезпечення правової визначеності.

Законопроєкт №5711 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування. Документ, зокрема, пропонує надати сторонам кредитних правовідносин можливість за домовленістю змінювати процентну ставку в період карантину, а також обмежити випадки, коли позичальник звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення. Документ за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання з метою врахування норм Директиви 2008/48 та усунення правової невизначеності.

Проєкт Закону №5734 про внесення змін до деяких законів України щодо законодавчого регулювання комісійної винагороди за інтерчейндж відповідно до положень Регламенту 2015/751 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2015 року. Документ пропонує на законодавчому рівні встановити максимальний граничний розмір комісійної винагороди за інтерчейндж. Інтерчейндж — це комісія, яку банк, що обслуговує магазин (в тому числі онлайн) перераховує банку, чиєю карткою було оплачено товар або послугу. Законопроєкт, за висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує техніко-юридичного доопрацювання з метою узгодження запропонованих змін до положень статті 1, статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», статті 1 та статті 38 Закону України «Про платіжні послуги» між собою.
Щодо альтернативних законопроєктів №5734-1 та №5734-2 Комітет ухвалив висновок, що вони потребують суттєвого доопрацювання з метою приведення у відповідність до положень Регламенту 2015/751.

Проєкт Закону №5695 та №5695-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників. Обидва документи мають на меті вивести у законодавче поле відносини між домашнім працівником та роботодавцем, створити законодавчу основу для врегулювання трудової діяльності домашніх працівників. Також законопроєкти пропонують звільнити роботодавців, у яких працюють домашні працівники, від сплати єдиного соціального внеску. За висновком Комітету, проєкт закону №5695 загалом не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу. Водночас, окремі положення потребують доопрацювання та уточнення з урахуванням пунктів (b), (g) частини другої статті 2 Директиви Ради 91/533/ЄЕС та пунктів (b), (j), (l) частини другої статті 4 Директиви 2019/1152, а також максимального узгодження з положеннями статті 5 та пункту (а) частини третьої статті 6 Директиви Ради 89/391/ЄЕС. Щодо законопроєкту №5695-1 Комітет ухвалив висновок, що він також загалом не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу. Водночас, окремі його положення потребують доопрацювання та уточнення з урахуванням пункту (а) частини другої статті 2 Директиви Ради 91/533/ЄЕС та пункту (а) частини другої статті 4 Директиви 2019/1152, а також максимального узгодження з положеннями статті 5 та пункту (а) частини третьої статті 6 Директиви Ради 89/391/ЄЕС

Законопроєкт №5657 про фортифікацію борошна. Він пропонує збагачувати борошно вітамінами, мінеральними речовинами та мікроелементами. За висновком Комітету законопроєкт не відповідає праву Європейського Союзу.