Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Візит української делегації до Брюсселю (Королівство Бельгія)

27 Фото

Виїздне засідання Комітету 15-16 вересня 2021 року

13 Фото

22 вересня 2021, 16:45

Комітет підтримав законопроєкт, який допоможе Україні реалізувати заходи з підвищення енергоефективності

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на своєму засіданні 22 вересня розглянув проєкт Закону №0120 про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Ратифікація угоди допоможе Україні реалізувати проєкти з підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального опалення, охорони довкілля, управління відходами та використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії. Комітет ухвалив рішення підтримати законопроєкт та рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення за основу та в цілому.
 

На засіданні члени Комітету також розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

законопроєкт №5652 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання. 30 січня 2020 року Європейський суд з прав людини ухвалив «пілотне» рішення у справі «Сукачов проти України», у якому дійшов висновку, що порушення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, свідчать про наявність в Україні тривалої структурної проблеми щодо умов тримання осіб під вартою та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Проєкт закону пропонує закріпити право засуджених утримуватися в належних умовах, а у випадку порушення такого права звертатися до комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань і в разі незгоди з рішенням вказаної комісії оскаржувати його в суді. Проєкт, за висновком Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

 

Проєкт Закону №5533 щодо звільнення судді з посади та відшкодування шкоди, завданої фізичній особі внаслідок ухвалення суддею рішення з недотриманням положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Законопроєкт уточнює підстави, за яких суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження. Документ не суперечить цілям Угоди про асоціацію. Такий самий висновок отримав і альтарнативний проєкт закону №5533-1. 

 

Проєкт Закону №5590 про внесення змін до Податкового кодексу України. Проєкт пропонує зменшити ставку ПДВ до 7% на операції з надання послуг у сфері ресторанного бізнесу та кейтерингових послуг. Проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

 

Проєкт Закону №4122 про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері антимонопольної політики, деолігархізації та забезпечення добросовісної конкуренції. Не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та потребує комплексного врахування положень Регламенту 139/2004 та Повідомлення ЄК 2009/С 45/02.

 

Законопроєкт №4630 щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг та протидії дискримінації у сфері страхування. Проєкт має на меті усунути дискримінацію людей, зокрема тих, що мають інвалідність, страховими компаніями, а також посилити контролюючі функції уповноваженого органу, що займається ліцензуванням страхової діяльності. Цей орган зобов’язаний буде перевіряти правила страхування та визначати ступінь відповідальності за порушення вимог до згаданих правил. За своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання з метою приведення у відповідність до норм Директиви 2009/138. 

 

Проєкт Закону №3680-д про внесення змін до законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал». Проєкт має на меті спростити експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння. Документ, за висновком Комітету, не суперечить праву Європейського Союзу.

 

Законопроєкт №5748 щодо протидії порушенню прав у сфері праці. Законопроєкт пропонує визначити мобінг як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника. Також пропонує встановити адміністративну відповідальність за мобінг. За своїм спрямуванням не суперечить цілям Угоди про асоціацію, праву Європейського Союзу та зобов’язанням України в рамках Ради Європи. Водночас у праві ЄС відсутнє юридичне закріплення поняття «мобінг», натомість забороняється дискримінація за будь-якою ознакою.    

 

Проєкт Закону №5479 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо включення персонального транспорту до єдиної транспортної системи України та підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Проєкт пропонує внести зміни до Закону України «Про дорожній рух». Визнати персональний транспорт (зокрема, велосипеди, електровелосипеди, самокати, електросамокати, сігвеї, гіроборди, самобалансуючі електричні одноколісні велосипеди та ін. як одного з самостійних видів транспорту, а також занести його до єдиної транспортної системи України. Проєкт акта не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, однак потребує доопрацювання з метою комплексного врахування правового регулювання зазначеної сфери держав-членів ЄС. 

 

Проєкт Закону №0112 про ратифікацію Гарантійної угоди «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)» між Україною та Європейським інвестиційним банком). Ухвалення проєкту створить правові підстави для реалізації Гарантійної угоди та подальшої реалізації проєкту з модернізації та цифровізації Укрпошти. Перша фаза проєкту, зокрема, передбачає відкриття 5 великих сортувальних хабів Львів, Київ, Дніпро, Харків та Хмельницький та понад 22 менших депо. Комітет більшістю голосів ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України ухвалити проєкт за основу та в цілому.