Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

14 вересня 16:05
Оголошується відбір Експерта для надання експертної допомоги Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
докладніше...
01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

15-те засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС

19 Фото

Виїздне засідання Комітету 5-6 травня 2023 року

41 Фото

Робочі зустрічі в Італії складі міжпарламентської мережі United for Ukraine

4 Фото

02 квітня 2020, 13:20

Надання безкоштовної правової допомоги стане доступнішим для вразливих вертств населення

Проєкт закону, який має спростити процедуру отримання такої допопоги, зараз на опрацюванні Комітету з питань інтеграції України до ЄС. Це законопроєкт №3215 про внесення змін до статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Сьогодні по безкоштовну юридичну допомогу звертаються здебільшого соціально-вразливі категорії громадян, а саме — люди з інвалідністю, люди похилого віку, самотні особи тощо — йдеться в обґрунтуванні законопроєкту.

Відповідно до законодавства, право на безоплатну вторинну правову допомогу мають особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Щоб підтвердити своє право на отримання такої допомоги, люди зобов’язані подати перелік документів та довідки про свої доходи, за якими вони, у свою чергу, звертаються до відповідних державних органів, зокрема до органів Пенсійного фонду України.

Для того, щоб, приміром, отримати безкоштовно послуги адвоката, людина мусить пройти таку процедуру: знайти центр надання безкоштовної правової допомоги, підготувати усі необхідні документи :

-    паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків такої особи та/або її представника, опікуна, піклувальника;
-    пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;
-    довідку про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії за останній місяць, що передує даті звернення.

На сьогодні збирати усі ці довідки громадяни мусять самостійно. Для літніх людей та людей з інвалідністю це значно ускладнює та уповільнює отримання необхідної правової допомоги.

Які саме зміни передбачає законопроєкт №3215 про внесення змін до статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»?

Документ пропонує зміни до законодавства, які дозволять державним органам та установам надавати одне одному потрібні довідки самостійно, без участі клієнта. Тобто центр надання безоплатної правової допомоги усі дані про людину зможе отримати онлайн, безпосередньо від державних органів. Це, на думку авторів проєкту, значно пришвидшить та полегшить громадянам можливість отримання бажаної правової допомоги.

Свій висновок щодо того, чи не суперечить законопроєкт праву ЄС та зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію, Комітет з питань інтеграції України до ЄС оприлюднить на найближчому засіданні.


Free legal aid will become more accessible to vulnerable groups

The draft law, which aims to simplify the procedure for obtaining such assistance, is now under consideration by the Committee on Integration of Ukraine into the EU. This is draft Bill No. 3215 on Amendments to Article 17 of the Law of Ukraine “On Collection and Accounting of the Single Contribution to Compulsory State Social Insurance”.

Today, most of the socially vulnerable categories of citizens, such as people with disabilities, the elderly, single people, etc. are seeking free legal assistance.

According to the legislation, persons who have an average monthly income not exceeding two minimal costs of living, as well as persons with disabilities, who receive a pension or an allowance instead of a pension, not exceeding two minimal costs of living are eligible to free legal aid.

In order to confirm their right to receive such assistance, people have to submit a list of documents and certificates of their income, for which they apply to the relevant state bodies.

For example, to get a lawyer for free, a person must prepare such documents:

- passport or other identity document, registration number of the taxpayer, tax card of a person and/or his representative;
- a pension certificate or a certificate confirming the appointment of social assistance, or a certificate from the Medical and Social Expert Commission on establishing disability;
- a pension amount certificate or a certificate of the amount of social assistance for the month preceding the date of application.

To collect all these certificates is difficult for older people and people with disabilities. It’s much more complicated for them to obtain the necessary legal assistance.

The draft bill No. 3215 proposes changes to legislation that will allow government agencies to provide each other with the necessary certificates on their own without client involvement. The legal aid centre will be able to obtain all information about a person online, directly from government agencies. This, according to the draft bill, will greatly speed up and make it easier for citizens to obtain the desired legal assistance.

The Committee on the Integration of Ukraine into the EU will come up with its conclusion on whether the draft law No. 3215 is in line with the EU law and Ukraine's obligations under the Association Agreement with the EU at a forthcoming meeting.