Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Візит української делегації до Брюсселю (Королівство Бельгія)

27 Фото

Виїздне засідання Комітету 15-16 вересня 2021 року

13 Фото

02 травня 2018, 17:02

Ініціювання створення асоціації регіонів, міст і громад басейну річки Прут в рамках втілення стратегії ЄС для Дунайського регіону

За постановою ВРУ від 21.09.2016 № 1537 «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України" ініційованої керівництвом підкомітету з транскордонного співробітництва, контроль за виконанням якої покладено на Комітет з питань європейської інтеграції, транскордонне співробітництво у різних формах міжтериторіальної співпраці є не лише ефективним чинником міжнародної діяльності України, а й важливим інструментом розвитку регіонів, міст і територіальних громад, насамперед тих, що межують із сусідніми країнами або мають усталені відносини з територіальними партнерами в інших країнах. 

Дієвою організаційною формою транскордонного співробітництва є єврорегіони, співпраця у яких передбачає, насамперед, визначення першочергових завдань і формування системи проектів, що відповідають євроінтеграційним пріоритетам державної та європейської регіональної політики, зокрема з розбудови транспортної, енергетичної, прикордонної, туристичної та інформаційної інфраструктури, сучасних систем техногенно-екологічної безпеки, соціального захисту, освіти і науки, розвитку підприємництва, що забезпечить сталий соціально-економічний і просторовий розвиток територій та запобігатиме подальшому збільшенню розривів у цих сферах на кордоні ЄС з Україною. При цьому Кабінету Міністрів України доручено розробити оптимальний механізм державного сприяння розвиткові єврорегіонів та вжити заходів щодо інтенсифікації участі регіонів України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Водночас суб’єктам і учасникам транскордонного співробітництва спільно з центральними та місцевими органами виконавчої влади у процесі реалізації завдань Угоди про асоціацію, здійснення децентралізації влади та інших реформ  спільно з партнерами у ЄС, зокрема в рамках діючих і новостворюваних єврорегіонів, у співпраці з Радою дунайських міст і регіонів, у взаємодії з Мінрегіоном та іншими центральними органами виконавчої влади, запропоновано визначити основні пріоритети та ключові завдання транскордонного співробітництва як чинника сталого соціально-економічного і просторового інноваційно-інвестиційного розвитку відповідних регіонів, міст і територіальних громад; з урахуванням наявних міжнародних напрацювань, визначити спільні пріоритетні транскордонні проекти за басейновим принципом управління водними ресурсами згідно з Рамковою водною директивою ЄС, пріоритетом IV Стратегії ЄС для Дунайського регіону та рекомендаціями Всесвітньої мережі басейнових організацій (INBO), забезпечивши концентрацію зусиль для залучення інвестицій та виконання вимог Директиви 2007/60/ЄС Європейського парламенту та Ради про оцінку та управління ризиками затоплення узгодити питання ініціювання та участі в проектах у сфері запобігання, протидії та ліквідації наслідків природно-антропогенних надзвичайних ситуацій, зокрема таких, що відбуваються внаслідок глобальних кліматичних змін, на транскордонних водотоках.  Також означеною постановою ВРУ рекомендовано зосередити увагу на формуванні інституційної платформи розвитку транскордонного співробітництва, включаючи активізацію діяльності, асоціацій органів місцевого самоврядування областей та міст, що входять до сфери дії Стратегії ЄС для Дунайського регіону, та діючих органів єврорегіонів з питань розвитку співробітництва між українськими прикордонними регіонами та єврорегіонами.

Втіленню цих завдань постанови ВРУ та подальшій реалізації результатів найбільшого великомасштабного транскордонного протиповіневого проекту East Avert, дія якого у 2013-2017 рр. охоплювана територію практично усього Єврорегіону «Верхній Прут», куди від України входять Івано-Франківська і Чернівецька області, та сусідніх єврорегоінів  в Україні, Румунії та Молдові, було присвячено основну  частину засідання Ради цього Єврорегіону 27.04.2018 за участі представників урядів України і Румунії та народних депутатів, на який керівництво цим єврорегіоном та його спільною робочою комісією з питань екологічної безпеки, охорони довкілля, сталого розвитку регіону та діяльності Екоєврорегіону передано українській стороні. Принципово новим підходом до діяльності єврорегіонів з українською участю стала ініціатива створення Асоціації регіонів, міст і громад транскордонного басейну  р. Прут в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону, яка сприятиме транскордонній взаємодії від Верховини до м. Рені у єврорегінах «Карпатський», «Верхній Прут», «Нижній Дунай», а також українсько-молдавського «Дністра»  і румунсько-молдавського «Сірет–Прут-Ністру».

У презентації та резолюціях Ради Єврорегіону  висвітлено суть запропонованої ініціативи і  конкретні пропозиції щодо її реалізації, а також питання подальшого втілення результатів великомасштабного протиповіневого транскордонного проекту East Avert та щодо виконання інших завдань європейської та євроатлантичної інтеграції за постановою ВРУ від 21.09.2016 № 1537 та пріоритетами Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та Стратегії ЄС для Дунайського регіону.