Головна > Текстові публікації > Новини
04 липня 2023, 08:31

Комітет підтримав постанову-звернення ВР до світової спільноти щодо визнання Білорусі державою-агресором

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 29 червня розглянув проєкт Постанови №9397 про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Республіки Білорусь державою-агресором. Мета цього звернення — привернути увагу світової спільноти до фактів сприяння та підтримки Республікою Білорусь агресії російської федерації проти України, використання території, інфраструктури Білорусі для здійснення терористичних атак на територію України. Депутати закликають невідкладно ініціювати на міжнародному рівні заходи, здатні відвернути допомогу та сприяння державі-терористу – російській федерації, а також притягнути до відповідальності посадових осіб Білорусі, стягнути репарації та відшкодувати завдані Україні збитки. Комітет з питань інтеграції України до ЄС, розглянувши проєкт постанови, вирішив рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення за основу та в цілому.

Також на засіданні члени Комітету розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

проєкту Закону №8222 про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Відповідно до пояснювальної записки проєкт Закону розроблено з метою зміни системи та підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби шляхом запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби, посилення ролі посадового окладу та припинення надмірних необґрунтованих виплат, запровадження механізму оптимізації граничної чисельності працівників державних органів, впровадження системи грейдів. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9258 про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо діяльності авіації Міністерства внутрішніх справ України. Станом на сьогодні Міністерство внутрішніх справ України має у своїй системі повітряні судна, а також установи, організації та навчальні заклади, які їх експлуатують з метою виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони держави, захисту населення, забезпечення діяльності Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Суб’єкти та об’єкти авіаційної діяльності системи МВС не належать до категорії цивільної авіації та, на думку ініціаторів законопроєкту, мають бути включені до складу державної авіації. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо діяльності авіації Міністерства внутрішніх справ України» , як вказано у пояснювальній записці, розроблено з метою уточнення деяких статей «Повітряного кодексу України». Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №9282 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення розвитку судноплавства внутрішніми водними шляхами. Проєкт Закону України, як вказано в його обгрунтуванні, розроблено, щоб усунути прогалини в законодавстві, що унеможливлюють виконання річковими портами (терміналами) та іншими організаціями, що експлуатують гідротехнічні споруди, виконання експлуатаційного днопоглиблення (ремонтного черпання). За висновком Комітету, проєкт Закону відповідає Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Проєкт Закону №9213 про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення енергетичної безпеки та зеленої трансформації енергетичної системи України. Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є забезпечення розвитку відновлюваної електроенергетики, інтеграція "зеленої" генерації в енергосистему та ринок електроенергії, а також імплементація положень європейського законодавства щодо розвитку відновлюваних джерел енергії, зокрема впровадження системи гарантій походжень електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу, водночас потребує суттєвого доопрацювання з метою більш повного врахування положень Директиви 2018/2001.

Проєкт Закону №9352 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою створення умов для залучення коштів на агровиробництво. Проєкт пропонує врегулювати окремі питання надання державної підтримки в агросектор, а також створити умови для залучення додаткових коштів на агровиробництво. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу. В частині дотримання законодавства про державну допомогу законопроєкт потребує отримання висновку Антимонопольного комітету щодо визначення належності та допустимості державної допомоги.

Проєкт Закону №9250 про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" (щодо протидії фішингу). Законопроєкт, як зазначено в пояснювальній записці до нього, спрямований на протидію фішингу та фішинговим вебсайтам шляхом надання повноважень центральному органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра розробити та затвердити на підставі пропозицій Національного банку України правила протидії фішингу та фішинговим вебсайтам, встановити права та обов’язки постачальників DNS (Domain Name System). Проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію, разом з цим потребує доопрацювання відповідно до зазначених положень Директиви 2016/1148 та Директиви 2019/713. Щодо альтернативного законопроєкту №9250-1 про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» (щодо вдосконалення регулювання електронної комунікаційної послуги визначення місцезнаходження домену в мережі Інтернет та протидії фішингу) Комітет ухвалив висновок, що документ не суперечить Угоді про асоціацію.

Проєкт Закону №8202 про внесення зміни до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення умов для виконання договорів про закупівлю робіт та послуг. У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що його метою є забезпечення прозорого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, які забезпечують ефективне та економне використання фінансових ресурсів замовника для задоволення потреб, упередження втрат фінансових ресурсів у процесі публічних закупівель шляхом удосконалення інструментів державного фінансового контролю через законодавче врегулювання проблемних питань, які виникають під час моніторингу процедур закупівель. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не відповідають acquis ЄС, однак можуть бути застосовані для досягнення цілей, передбачених статтями 472 та 143 Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №8139-д про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України. Метою проєкту, як вказано у пояснювальній записці до нього, є забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, які виділяються на постачання пошуково-рятувальних суден, оснащення і обладнання цих суден та їх пошуково-рятувальних команд, необхідних для проведення операцій з пошуку і рятування людей, які зазнають лиха на морі, в морському пошуково-рятувальному районі України, тобто, для забезпечення ефективного функціонування Національної системи пошуку і рятування на морі та виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі. За висновком Комітету, положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №9237 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки волонтерської та благодійної діяльності в умовах воєнного стану. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Проєкт Закону №9307 про внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання окремих питань розпорядження товарами, які перебувають під митним контролем. У пояснювальній записці до проєкту вказано, що його метою є врегулювання питань щодо припинення митних режимів відносно товарів, які були примусово відчужені або вилучені відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умова     х правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», та товарів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та які, відповідно до кримінально-процесуального законодавства, передані для реалізації. А також проєктом пропонує врегулювати відносини, пов’язані з оподаткування митними платежами таких товарів. Комітет ухвалив висновок, що положення проєкту закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Проєкт Закону №9047 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законів щодо надання можливості судам, органам суддівського врядування, іншим державним органам та установам системи правосуддя отримувати благодійну, в тому числі гуманітарну допомогу в період воєнного або надзвичайного стану. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України та європейським стандартам.

Проєкт Закону №9018 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері соціальних відпусток. Проєкту Закону, згідно з пояснювальною запискою, розроблений з метою «імплементації окремих положень Директиви 2010/18/EU від 8 березня 2010 р. про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки (додаток XL Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)». Для цього у законопроєкті пропонується внести відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки». За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, проте потребує доопрацювання з метою повного врахування положень Директиви 2019/1158.