Головна > Текстові публікації > Про Комітет > Загальна інформація
30 серпня 2019, 15:12

Правова основа діяльності


Відповідно до Постанови  Верховної Ради України "Проект Постанови про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання"  до предметів відання Комітету належать:
участь України в міжнародних інтеграційних процесах, пов’язаних з діяльністю Європейського Союзу (ЄС);

адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС), забезпечення його відповідності зобов’язанням України у рамках Ради Європи (РЄ);

оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції;

державна політика у сфері європейської інтеграції;

забезпечення міжпарламентських зв’язків у рамках співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС);

координація програм технічної допомоги Європейського Союзу (ЄС) Верховній Раді України та спеціальних навчальних програм;

надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами (ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору), денонсація зазначених міжнародних договорів України;

транскордонне та міжрегіональне співробітництво з країнами Європейського Союзу (ЄС);

співробітництво з інституціями ЄС з питань забезпечення відсічі зовнішньої агресії проти України, невійськових міжнародних форм та методів стримування держави-агресора;

Комітет у своїй діяльності також, серед іншого, керується:

Законом України "Про Регламент Верховної Ради України";

Законом України "Про комітети Верховної Ради України";

Законом України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";

Розпорядженням Голови Верховної Ради "Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України".