Головна > Текстові публікації > Європейська інтеграція

Угода про асоціацію

11 січня 16:01
Комітет з питань інтеграції України до ЄС шукає головних консультантів для аналізу законопроєктів на відповідність українського законодавства праву Європейського Союзу
докладніше...
01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Зустріч з делегацією Групи Зелених у Європарламенті

9 Фото

LXVIII пленарне засідання COSAC

21 Фото

Всесвітній економічний форум (Давос, травень 2022)

9 Фото

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Європейська інтеграція

11 січня 2023, 16:01

Комітет з питань інтеграції України до ЄС шукає головних консультантів для аналізу законопроєктів на відповідність українського законодавства праву Європейського Союзу

Основні посадові обов’язки:
Надає консультативно-методичну допомогу народним депутатам України - членам Комітету в підготовці проектів законів; в попередньому або додатковому розгляді переданих на опрацювання Комітету законопроектів, поправок і пропозицій, що стосуються питань, які належать до його компетенції.

Узагальнює разом з народними депутатами України пропозиції і зауваження, висловлені під час розгляду законопроектів у першому читанні з питань, що належать до його компетенції, у першому читанні, та готує порівняльні таблиці для розгляду їх у другому і наступних читаннях Верховною Радою України.

Здійснює підготовку документів та працює з ними в електронній формі, крім випадків, передбачених законом, із застосуванням єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України.

Здійснює опрацювання, підготовку законопроектів, проектів постанов та інших актів Верховної Ради України до попереднього розгляду Комітетом, до розгляду в першому та наступних читаннях відповідно, а також експертних висновків Комітету до законопроектів щодо їх відповідності міжнародно- правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та проектів висновків до законопроектів, з яких Комітет визначено головним.

Здійснює підготовку текстів прийнятих законів і постанов для підпису Головою Верховної Ради України, а також відповідних висновків і матеріалів до законів, що надходять від Президента України для повторного розгляду Верховною Радою України.

Веде і формує справи законопроектів, справи законів з питань, що належать до його компетенції.

Бере участь в організації та проведенні парламентських і комітетських слухань, «години запитань до Уряду», виїзних засідань Комітету, конференцій, семінарів, «круглих столів», готує відповідні аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує відповідні аналітичні матеріали.

Забезпечує погодження відповідно до норм Регламенту Верховної Ради України проектів законодавчих актів, постанов, а також прийнятих законів і постанов з відповідними структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України (далі - Апарат).

Бере участь в організації та здійсненні контролю за виконанням прийнятих Комітетом рішень і рекомендацій та впровадженням прийнятих Верховною Радою України законів з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює розгляд листів та звернень, запитів на інформацію, електронних петицій від громадян, підприємств, установ та організацій, що надходять на адресу Комітету, і підготовку проектів відповідей Комітету на них.

Здійснює взаємодію з членами Комітету, структурними підрозділами Апарату, відповідними підрозділами Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадськістю з питань діяльності Комітету.

Вивчає і узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належить до предмета відання Комітету, готує відповідні інформаційно- аналітичні довідки для керівництва Комітету.

Бере участь у забезпеченні міжпарламентських зв’язків у рамках співробітництва України з Європейським Союзом.

Виконує інші завдання і доручення керівника секретаріату Комітету та його заступників межах своєї компетенції.

Зобов’язаний дотримуватись вимог законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, Правил внутрішнього службового розпорядку для працівників Апарату Верховної Ради України, правил етичної поведінки державного службовця.

Вимоги:

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем не нижче бакалавра, досвід роботи згідно з вимогами законодавства України про державну службу, вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства про державну службу, про запобігання корупції і спеціального законодавства з питань діяльності Верховної Ради України та її Апарату, предмета відання Комітету та повноважень секретаріату Комітету, законодавства, що стосується співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Знання основних вимог законодавчої техніки, принципів підготовки і оформлення інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, проектів документів і нормативно-правових актів, а також інші професійні знання, уміння і навички, необхідні для виконання завдань і обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

Уміння працювати з великими масивами інформації, аналітично мислити, надавати і обґрунтовувати свою позицію, здатність до командної роботи та ділового спілкування, планування своєї роботи та ефективного використання робочого часу.

Відповідальність, точність та чіткість у роботі з документами, комунікабельність, організованість, ініціативність, об’єктивність, дотримання професійної етики та культури спілкування.

Досвід роботи у сфері аналізу відповідності законодавства України зобов’язанням у рамках Ради Європи (РЄ), та/обо відповідності національного законодавства до acquis ЄС в кількох з наступних сфер:

1.    Юстиція, свобода та безпека;
2.    Правосуддя та фундаментальні права;
3.    Інтелектуальна власність;
4.    Захист споживачів та охорона здоров’я;
5.    Державні закупівлі;
6.    Безпечність продуктів харчування, санітарні та фітосанітарні заходи;
7.    Інформаційне суспільство та медіа;
8.    Фінансові послуги (банки);
9.    Економічна та монетарна політика;
10.    Фінансовий контроль;
11.    Політика конкуренції;
12.    Сільське господарство та сільський розвиток;
13.    Функціонуючі демократичні інститути;
14.    Зовнішня, безпекова та оборонна політика;
15.    Підприємництво та промислова політика;
16.    Реформа державного управління;
17.    Фінансові та бюджетні положення.

Рівень знання англійської мови не нижче B1.


Резюме просимо надсилати на адресу comeintvru@gmail.com до 31 січня!