Головна > Текстові публікації
21 січня 2022, 14:44

Комітет підтримав законопроєкт про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій

На засіданні 21 січня Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув Проєкт Закону №0140 про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій. Ухвалення законопроєкту сприятиме удосконаленню системи запобігання, підготовки, реагування та ліквідації наслідків промислових аварій транскордонного характеру. Комітет вирішив підтримати законопроєкт та рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для ухвалення за основу та в цілому.

Члени Комітету розглянули на ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

Проєкт Закону №0137 про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Бельгія про здійснення оплачуваної діяльності деякими членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України ухвалити цей проєкт закону за основу та в цілому. Такий же висновок ухвалили і щодо законопроєкту №0139 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73430) про ратифікацію Угоди між Україною та Литовською Республікою про внесення змін і доповнень до Договору між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення.

Проєкт Закону №6201 про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо розширення доступу до джерел інформації для цілей виявлення та розшуку активів. Документ не суперечить цілям Угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою забезпечення дотримання положень Регламенту 2016/679 у частині захисту персональних даних.

Законопроєкт №5602 про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Проєкт Закону не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву ЄС.

Проєкт Закону №6320 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу. Проєкт має на меті спростити подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також прискорити перевірку поданих відомостей. Документ не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та праву ЄС, але потребує доопрацювання, щоб усунути дискримінаційні положення.

Проєкт Закону №6255 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит). Документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу України щодо обов’язку платників податків подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінансово-господарському за звітний (податковий) рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Проєкт не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №6110 про заходи, спрямовані на належне забезпечення територіальних громад України необробленою деревиною з метою сприяння їх соціально-економічному розвитку. Проєкт, за висновком Комітету, суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Законопроєкт №6352 про внесення змін до деяких Законів України щодо перегляду процедури проведення перевірок порушення прав споживачів та зменшення розміру штрафних санкцій. Зараз штраф за порушення прав споживачів становить 10% від вартості реалізованої підприємством продукції за попередній календарний місяць. Документ не суперечить зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та праву ЄС.

Проєкт Закону №6441 про внесення зміни до статті 125 Житлового кодексу Української РСР щодо захисту житлових прав дітей. Проєкт не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №5862 про внесення змін до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо посилення захисту інтересів клієнтів державних банків. Проєкт пропонує забезпечити населенню доступ до банкоматів державних банків у невеликих населених пунктах, в яких кількість держателів платіжних карток перевищує 150 осіб. Документ не суперечить цілям Угоди про асоціацію. Водночас критерії вибору місць розміщення відділень та банкоматів державних банків повинні враховувати принцип ефективного розпорядження ресурсами.

Проєкт Закону №6070 про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу. Проєкт не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву ЄС, проте потребує доопрацювання у визначенні термінів.

Щодо альтернативного законопроєкту №6070-1 члени Комітету ухвалили висновок, що він не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Євросоюзу, але з метою наближення до права ЄС потребує більш повного врахування норм Директиви 2014/45/ЄС та Регламенту 167/2013/ЄС.

Проєкт №5800 Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Мета проєкту, йдеться у пояснювальній записці, зменшити боргове навантаження на підприємство. Станом на 2020 рік його борг сягнув близько 3,5 млрд. грн. Документ не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №5799 про особливості приватизації єдиного майнового комплексу Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Проєкт не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, водночас окремі його положення потребують доопрацювання відповідно до вимог статті 282 Угоди про асоціацію.

Проєкт Закону №6166 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям та заборгованості за електроенергію вугледобувних підприємств). За своєю метою проєкт Закону не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, водночас потребує рішення Антимонопольного комітету України щодо допустимості державної допомоги.

Законопроєкт №6357 про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України. Проєкт пропонує усунути законодавчі неузгодженості що стосуються діяльності Національного фонду досліджень України, зокрема, забезпечення функціонування всіх напрямів грантової підтримки Фонду, забезпечення ефективної та незалежної наукової і науково-технічної експертизи проєктів, визначення особливостей статусу Фонду. Також пропонує розмежувати повноваження органів управління Фонду. Він не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу, однак потребує доопрацювання із урахуванням висловлених зауважень.

Висновки до законопроєктів №6320, №6352 та №6110 підготовлені в межах проєкту Фонду «Відродження», який реалізує ГО «Євроатлантичний курс».