Головна > Текстові публікації > Новини
17 квітня 2020, 13:44

Відповідальне надання комунальних послуг та виведення грального бізнесу з тіні

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 17 квітня розглянув законопроєкти, які пропонують врегулювати, зокрема, ці питання.

Такими, що не суперечать праву ЄС та зобов’язанням України за Угодою про асоціацію, Комітет визнав такі проєкти законів:
-     проєкт Закону №2818 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження дієвого механізму відповідальності постачальників природного газу за обмеження (припинення) постачання природного газу споживачам та відповідальності виконавців комунальних послуг за ненадання комунальних послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості. Перед ухваленням у Верховній Раді він ще має пройти експертизу Європейської Комісії на відповідність праву ЄС, як того вимагає оновлений Додаток XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За Додатком, така процедура є обов’язковою для усіх законопроєктів, які ухвалює Україна у сфері енергетики;
-     аж чотири законопроєкти, які декларують своєю метою створення умов для виведення з тіні та легальної роботи сфери азартних ігор в Україні шляхом використання стимулюючої ролі податків. Це проєкти законів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор №2713, №2713-1, №2713-2 та №2713-3. Усі чотири законопроєкти, за висновком членів Комітету, не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції;
-     проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові №2450. За своєю метою документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України — такий висновок Комітету.

Проєкт Закону №3106 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Комітет визнав таким, що відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України, зокрема, основним принципам Декларації прав дитини і Конвенції ООН про права дитини, водночас потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності, який вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності правових норм, їхньої передбачуваності і стабільності. Мета законопроєкту, за словами авторів, — на законодавчому рівні врегулювати питання державного забезпечення права на освіту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли вісімнадцятирічного віку та перебували під опікою або піклуванням.

Доопрацювання, на думку  Комітету, потребують два законопроєкти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів №3204 та  №3204-1. Мета документів, йдеться у їхньому обґрунтуванні, усунути дискримінацію стосовно працівників, які є членами профспілки, забезпечити правову визначеність та захист прав профспілок. Комітет ухвалив рішення, що проєкти актів не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але мають бути доопрацьовані з метою їхнього приведення у відповідність до міжнародно-правових актів та найкращих європейських практик.

Таким, що не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції Комітет визнав законопроєкт, який пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах №3133-4. Положення цього документу, за висновком Комітету, не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та потребують доопрацювання.

Не відповідають зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, за висновком Комітету, два законопроєкти:
-     проєкт Закону про вільну економічну зону та спеціальний режим інвестиційної діяльності у Херсонській області №3183. Він ще й не відповідає зобов’язанням України в рамках СОТ;
-   проєкт Закону №2638 про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо зобов'язань підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, — встановлювати автоматизовані прилади контролю на стаціонарних джерелах викидів, а також оприлюднювати інформацію про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У запропонованій редакції проєкт Закону не суперечить цілям Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, але не відповідає праву ЄС, зокрема, Директиві 2010/75/ЄС.