Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

10 грудня 13:30
Україна пропустила майже всі терміни щодо імплементації законодавчих змін у сфері санітарних і фітосанітарних заходів Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 9 грудня розглянув питання виконання Україною Угоди про асоціацію у сфері санітарних і фіто-санітарних заходів... докладніше...
01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Зустріч з Міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом

2 Фото

Восьме засідання Парламентського комітету асоціації

16 Фото

Участь Постійної делегації ВР України у 138 асамблеї Міжпарламентського союзу

26 Фото

31 березня 2021, 15:55

Комітет підтримав законопроєкт щодо академічної доброчесності для тих, хто претендує на суспільно важливі посади

На засіданні 31 березня Комітет розглянув проєкт Закону №3758. Документ встановлює вимоги щодо дотримання академічної доброчесності для керівників закладів освіти та осіб, які претендують на посади в Кабінеті Міністрів України та на державну службу. Ухвалення проєкту, на думку авторів, унеможливить потрапляння на суспільно важливі посади осіб, чиї етичні принципи та професіоналізм викликають сумніви. Комітет ухвалив висновок, що проєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України.

 

Комітет також розглянув законопроєкти щодо ратифікації міжнародних угод. Члени Комітету рекомендують Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому проєкт Закону №0094 про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу — організації, створеної  європейськими державами. Її мета — проводити, поглиблювати та мобілізувати дослідження і досвід задля вирішення проблем лісів та ефективного лісоуправління. 

 

Ще один законопроєкт, який Комітет вирішив підтримати та рекомендувати для ухвалення за основу та в цілому — проєкт Закону №0096. Він стосується ратифікації Протоколу щодо приєднання України до Угоди про заснування Консультаційного центру з питань права СОТ. Консультаційний центр з питань права СОТ надає правову допомогу країнам, що розвиваються, щоб допомогти їм належно реалізувати їхні права та інтереси як членів Світової організації торгівлі.

 

Такими, що не суперечать праву ЄС, Комітет назвав такі проєкти законів:

 

Законопроєкт №2713-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Документ пропонує встановити єдину ставку податку на валовий ігровий дохід від організації та проведення будь-яких азартних ігор у розмірі 18% та 30% ставку податку на дохід від випуску та проведення лотерей. Положення проєкту, за висновком Комітету, не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

 

За своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до зазначених норм Директиви 2011/92 проєкт Закону №4344 щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі.

 

Проєкт Закону №4630. Законопроєкт має на меті усунути дискримінацію людей з інвалідністю страховими компаніями, а також посилити  контролюючі функції уповноваженого органу, що займається ліцензуванням страхової діяльності. Цей орган зобов’язаний буде перевіряти правила страхування та визначати ступінь відповідальності за порушення вимог до згаданих правил. За своєю метою законопроєкт не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до зазначених норм Директиви 2009/138.

 

Законопроєкт №4328 про токенізовані активи та криптоактиви. Проєкт визначає правовий режим токенізованих активів і криптоактивів, а також створює основи правового регулювання відносин, що виникають у сфері застосування віртуальних активів. За своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання, зокрема, в частині приведення у відповідність до Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та усунення правової невизначеності.

 

Проєкт Закону №4187 щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування. Документ передбачає створення «Інтерактивної карти користування надрами та геології України» — єдиної інформаційної системи, що відображає відомості про надра та родовища корисних копалин України. Він також передбачає обмеження права бути надрокористувачем для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території держави-агресора. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

 

Проєкт Закону №4503 щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт потребує доопрацювання з метою врахування норм Регламенту 1227/2011 Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 року, висловлених зауважень та рекомендацій Енергетичного Співтовариства. До того ж, як і всі проєкти законів у сфері енергетики, №4503 потребує висновку Європейської Комісії щодо відповідності з положеннями права ЄС. Консультації з Єврокомісією треба провести терміново.

 

Проєкт Закону №4396. Він пропонує встановити єдині правила державного нагляду і контролю за ідентифікацією та реєстрацією тварин. За висновком Комітету, проєкт не суперечить положенням Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання.

 

Проєкт Закону №5134 щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми. Документ пропонує збільшити мінімальний строк позбавлення волі за торгівлю людьми до 6 років, що виключить підстави для звільнення винних від відбування ними покарання. Документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

 

Альтернативний проєкт №5134-1 щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми, за висновком Комітету, також не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Він, однак, потребує доопрацювання з метою врахування положень Римського статуту міжнародного кримінального суду.

 

Не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, за висновком Комітету, проєкт Закону №4537 щодо вдосконалення та підвищення прозорості ефективного управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав. Метою проєкту, як вказано в пояснювальній записці, є встановлення прозорого механізму розподілу зібраного доходу організаціями колективного управління між правовласниками. Однак у запропонованій редакції права правовласників цей проєкт навпаки звужує. Він, зокрема, пропонує виключити репрографічне відтворення творів та їхніх частин (уривків) з обов’язкового колективного управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав та скасувати виплату винагороди за репрографічне відтворення. Варто зазначити, що право на відтворення авторського твору є виключним правом автора, а обмеження щодо відтворення твору без згоди автора поширюється на репрографічне відтворення твору лише за умови отримання автором справедливої винагороди. Отже, положення проєкту Закону, якими скасовується виплата винагороди авторам за репрографічне відтворення їхніх творів та виключення репрографічного відтворення творів та їхніх частин з обов’язкового колективного управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав, не відповідають статтям 2 та 5 Директиви 2001/29/ЄС. Представники Української Асоціації Музичної Індустрії та Платформи Музичних Видавців України на засіданні Комітету висловили застереження проти ухвалення цього проєкту як такого, що порушує права авторів. Із зверненням до Верховної Ради щодо негативного ставлення кінематографістів до проєкту Закону №4537 зверталася також Національна спілка кінематографістів України. У спілці вважають, що "ухвалення проєкту Закону №4537 призведе до знищення системи захисту авторського права та суміжних прав в Україні". Представники Американської торгівельної палати та Європейської бізнес асоціації, навпаки, підтримали законопроєкт і вважають, що його ухвалення позитивно позначилося б на сфері авторських і суміжних прав в Україні.

 

Суперечить нормам acquis Європейського Союзу законопроєкт №3516 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів, що імітують молоко та молочні продукти. За висновком Комітету, положення законопроєкту суперечать праву ЄС, зокрема, Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1308/2013 від 17 грудня 2013 року про спільну організацію ринків сільськогосподарських продуктів та скасування регламентів Ради (ЄЕС) № 922/72, (ЄЕС) № 234/79, (ЄС) № 1037/2001 і (ЄС) № 1234/2007. 

 

Комітет також розглянув проєкт Закону №5175. Він пропонує зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку». Проєкт пропонує продовжити на 5 років дію експортного мита на відходи та брухт чорних металів зі ставкою 58 євро/т. Комітет дійшов висновку, що встановлення Україною ставок експортного мита на брухт чорних металів, вищих ніж передбачені Угодою про асоціацію та зобов’язаннями України в рамках СОТ не може бути запроваджено без дотримання процедур, передбачених щодо їхнього застосування. А для ухвалення рішення щодо відповідності таких заходів міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері європейської інтеграції необхідно врахувати узгоджену позицію Кабінету Міністрів України щодо правових підстав для застосування захисних заходів відповідно до пункту (iii) Статті XXI(b) ГАТТ та дотримання процедури запровадження таких заходів відповідно до Додатку I-D Угоди про асоціацію.