Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Восьме засідання Парламентського комітету асоціації

16 Фото

Участь Постійної делегації ВР України у 138 асамблеї Міжпарламентського союзу

26 Фото

Комітетські слухання на тему: «Державна стратегія позиціонування України в світі»

26 Фото

10 квітня 2020, 14:14

Боротьба з корупцією в правоохоронних органах і допомога фермерам в отриманні банківських кредитів

Законопроєкти, що пропонують ці нововведення, 10 квітня на засіданні розглянув Комітет з питань інтеграції України до ЄС. Засідання відбулося онлайн, згідно з вимогами режиму карантину.

Такими, що не суперечать праву ЄС та зобов’язанням України за Угодою про асоціацію з ЄС, Комітет визнав:
-   законопроєкт №2424 про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України. Документ пропонує на законодавчому рівні визначити особливості справляння згаданих державних зборів. За висновком Комітету, проєкт закону не суперечить праву ЄС.
-   проєкт Закону №3267 про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з передачі електричної енергії. Основне завдання законопроекту, як твердять його автори, — на законодавчому рівні врегулювати питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO. Вона передбачає, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі, при цьому, зазначене майно залишається у власності держави. Комітет визнав законопроєкт таким, що не суперечить праву ЄС, але до ухвалення його Верховною Радою України, законопроєкт має пройти експертизу Європейської Комісії щодо сумісності з положеннями права ЄС, як того вимагає оновлений Додаток XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
-    проєкт Закону №2064 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні;
-   проєкт Закону №2805 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок. Документ пропонує, зокрема, визначити правову природу аграрної розписки як цінного паперу, розшити коло суб’єктів, які мають право видавати аграрні розписки та спростити порядок видачі, обігу та припинення аграрних розписок.
-    два законопроєкти №3205 та №3205-1 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Обидва пропонують створити Фонд, який допомагатиме малим та середнім сільськогосподарським виробникам в отриманні банківських кредитів. Детальніше про проєкти тут: http://comeuroint.rada.gov.ua/news/73017.html. Законопроєкти не суперечать праву ЄС, але потребують висновку Антимонопольного комітету щодо державної допомоги, передбаченої у проєктах.
-    проєкт Закону №3133 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах;
-   проєкт Закону №2735 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання цін на лікарські засоби. Проєктом пропонується встановити, що рівень граничної постачальницько-збутової та торговельної (роздрібної) надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що реалізуються в Україні, встановлюються Кабінетом Міністрів України, але не можуть перевищувати 7 та 15 % відповідно від оптово-відпускної (для постачально-збутових надбавок) та закупівельної (для торговельних надбавок) ціни лікарських засобів і виробів медичного призначення. Члени Комітету зазначили, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, водночас не враховує підхід щодо ціноутворення, який закріплений у Директиві Ради 89/105/ЄЕС від 21 грудня 1988 року «Щодо прозорості заходів, що регулюють встановлення цін на медикаменти для використання людьми і їх включення до сфери дії національних систем медичного страхування».

Таким, що частково відповідає праву ЄС, визнано проєкт Закону №2360-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні. Він, за висновком Комітету, потребує доопрацювання з метою повного врахування та належної імплементації положень Директиви 98/58/ЄС, Регламенту № 1099/2009 та Директиви 2011/92/ЄС.
Кілька законопроєктів було визнано такими, що не відповідають праву ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції:
-    проєкт Закону №2389 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Запропоновані проєктом закону зміни, на думку членів Комітету, не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції. Окрім цього, до ухвалення його Верховною Радою України, законопроєкт має пройти експертизу Європейської Комісії щодо сумісності законопроекту положенням права ЄС, як того вимагає оновлений Додаток XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
-    проєкт Закону №2800 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення спеціальних податкових режимів для міжнародних індустріальних парків. Документ пропонує внести змін до Податкового кодексу України , які б надали право Кабінету Міністрів України своїми постановами встановлювати спеціальні податкові режими для «міжнародних індустріальних парків».
-    проєкт Закону №2360 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні. У запропонованій редакції він, за висновком Комітету, не відповідає праву ЄС і потребує суттєвого доопрацювання з метою повного врахування та належної імплементації положень Директиви 98/58/ЄС, Регламенту № 1099/2009,  Директиви 2011/92/ЄС.

Окрім зазначеного, члени Комітету розглянули проєкт Закону №0035 про приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну. Документ пропонує удосконалити документообіг у сфері міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Проєкт, йдеться в його обґрунтуванні, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських міжнародних автомобільних перевізників на міжнародному ринку перевезень товарів, посилить безпеку таких перевезень, розширить можливості ефективного використання транспортного потенціалу України. Комітет з питань інтеграції України з ЄС вирішив підтримати ухвалення законопроєкту Закону про приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну, разом з тим, з метою імплементації зазначених в Додатку положень, рекомендувати суб’єкту законодавчої ініціативи внести пропозицію щодо необхідних змін до чинних законів України з метою врахування таких понять як «електронне повідомлення», «електронна накладна».